מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

הצעת מועמדות

share
שתפו עמוד:
הצעת מועמדות

הצעת מועמדות

הגשת מועמדויות לפרס ישראל בתחום התקומה: ערבות הדדית והצלה וגבורה אזרחית הסתיימה.

הנחיות להצעת מועמדות

פרסי ישראל מוענקים מדי שנה ביום העצמאות בירושלים, בטקס ממלכתי במעמד ראשי המדינה. התחומים בהם מוענק הפרס מתחלפים מדי שנה ומפורטים בטופס הצעת המועמדים לאותה השנה. בהצעת מועמדות יש לקחת בחשבון את הדגשים הבאים:

 • מועמדים אפשריים: אזרחי מדינת ישראל, תושבי קבע, קבוצת אזרחים, שלא קיבלו את הפרס בעבר.
 • כל תושב ותושבת מדינת ישראל רשאי להציע מועמד או מועמדת.
 • לא יציע אדם את עצמו.
 • הפרס יינתן ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, אך לא לתאגידים.

הנחיות להגשת המועמדות

אנא קראו את הטפסים בעיון ופעלו על פי ההנחיות.

הנחיות כלליות להגשת מועמדות

 • ההגשה תתבצע באמצעות טופס דיגיטלי, יש למלא את מירב הפרטים הידועים על המועמד והמגיש.
 • ניתן להציע מועמדות של אדם ביותר מתחום אחד, יש לבחור בהתאם את התחומים הרלוונטיים בעת מילוי "פרטי מועמדות" בטופס הדיגיטלי.
 • לאחר מילוי הטופס – יתקבל אישור עבור הגשת המועמדות בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בטופס.
 • ההגשה התקבלה רק לאחר קבלת אישור בדואר האלקטרוני.
 • אין לצרף המלצות על המועמדים בכל התחומים.
 • במשלוח חומר נלווה – אין לשלוח עותקים בודדים או ספרים ייחודיים.
 • גף פרסי ישראל אינו מתחייב להחזיר את החומר הנלווה.

החומרים הנדרשים להגשת מועמדות:

 • חומרי חובה:

  • הגשה דיגיטלית בטופס הצעת המועמדות.
  • יש לצרף לטופס הדיגיטלי בפורמט word את הקבצים הבאים:
   • תולדות חיים בעברית סיפורית עד 1,000 מילים.
   • נימוקים בעברית עד 1,000 מילים.

  חומרי רשות:

  • נלווים – ספרים, מחקרים, אלבומים – עד 2 פריטים, ב־4 עותקים.

  את חומרי הרשות (נלווים) אפשר לשלוח בדואר לכתובת הרשומה מטה או להביאם לגף פרסי ישראל בתיאום טלפוני מראש
  למספר: 073-3935147/8.

  כתובתינו: משרד החינוך, לשכת הממונה על פרסי ישראל, בניין התאומים, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, קומה 4, חדרים 144–145, ירושלים.

 • חומרי חובה:

  • הגשה דיגיטלית בטופס הצעת המועמדות.
  • יש לצרף לטופס הדיגיטלי בפורמט word את הקבצים הבאים:
   • תולדות חיים בעברית סיפורית עד 1,000 מילים.
   • נימוקים בעברית עד 1,000 מילים.
  • יש לצרף לטופס הדיגיטלי את הקבצים הבאים (חומרים אלה יישלחו גם ב־6 עותקים קשיחים לכתובת המפורטת מטה):
   • תולדות חיים (מדעי) Curriculum Vitae.
   • רשימת פרסומים List of Publications:
    רשימת פרסומים (מאמרים), רשימת ספרים (כולל מו"ל), רשימת ספרים בעריכה (כולל מו"ל), רשימת פרסומים למאמרים, שפורסמו בעיתונות מדעית שעוברת סקירה (כולל מספר ציטוטים של כל מאמר וגם אינדקס H שיילקחו מ־ISI web of science).
   • קובץ מידע נוסף:
    מספר תלמידי המחקר (מסטרנטים, דוקטורנטים), ציון שמי של דוקטורנטים בולטים, מענקי מחקר יוקרתיים, תפקיד כעורך או חבר מערכת בעיתון מדעי, נשיא אגודה מדעית בינלאומית, הרצאות מיוחדות, רשימת פרסים.

  חומרי רשות:

  • נלווים – ספרים, מחקרים, אלבומים – עד 2 פריטים, ב־4 עותקים.

  את החומר הקשיח ב־6 עותקים ואת חומרי הרשות (במקרה ויש), אפשר לשלוח בדואר לכתובת הרשומה מטה או להביאו לגף פרסי ישראל בתיאום טלפוני מראש למספר: 073-3935147/8.

  כתובתינו: משרד החינוך, לשכת הממונה על פרסי ישראל, בניין התאומים, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, קומה 4, חדרים 144–145, ירושלים.

 • חומרי חובה:

  • הגשה דיגיטלית בטופס הצעת המועמדות.
  • תקציר ההצעה – עד 150 מילים יצורף לטופס הדיגיטלי בפורמט word.
  • תולדות חיים בעברית סיפורית ונימוקים בעברית – קובץ מאוחד – עד 1,400 מילים, יצורף לטופס הדיגיטלי בפורמט word.

  הערות:

  • בתחום מפעל חיים אין לצרף חומר נלווה.