מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' אברהם דורון

share
שתפו עמוד:
פרופ' אברהם דורון

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשס"ד בתחום חקר העבודה הסוציאלית.

פרופ' אברהם דורון – פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, מהחוקרים המובילים בארץ בנושאים של מדיניות חברתית בכלל ומדינת הרווחה בפרט – נולד בראדום בפולין ועלה לארץ בשנת 1946.

נימוקי השופטים

פרופ' יונה רוזנפלד, יו"ר, פרופ' חיה יצחקי, פרופ' ורד סלונים-נבו

פרופ' אברהם דורון הוא החוקר המוביל בתחום העבודה הסוציאלית ומדיניות הרווחה בישראל כיום. בעבודתו הניח דורון את היסודות למחקר מעמיק, היסטורי ומשווה בתחומים מגוונים של העבודה הסוציאלית ומדיניות הרווחה בישראל בתשעת ספריו וביותר ממאה מאמרים מדעיים בחן דורון את המקורות ההיסטוריים של מדינת הרווחה בישראל, עמד על המצוקות החברתיות של אוכלוסיות החיות בעוני, העריך את דרך ההתמודדות של שירותי הרווחה עם מצוקות אלה, ובחן את המדיניות החברתית בישראל ואת דרכי השפעתה על חייהם של אזרחי ישראל בכלל ועל מי שחיים בעוני בפרט. הודות למחקריו האיכותיים, המאופיינים ביכולת הסתכלות וניתוח חריפים, זכה פרופ' דורון להכרה בינלאומית. את הידע הרב שרכש במחקריו הקנה פרופ' דורון לתלמידיו; הוא העמיד תלמידים רבים הממשיכים את מחקריו.

תרומתו של פרופ' דורון לתחום העבודה הסוציאלית ומדיניות הרווחה מתבטאת בשלושה תחומים עיקריים:

א. מדינת הרווחה והתפתחותה

במחקריו הניח דורון תשתית מוצקה להבנת התהליכים שהובילו להקמת מדינת הרווחה בישראל. עבודותיו מתארות ומנתחות את השירותים ואת המדיניות החברתית של תקופת היישוב והקמת המדינה, דרך התהליכים שהובילו להקמת הביטוח הלאומי ועד לשינויים המתרחשים בימינו אלה במדיניות הרווחה בישראל. ספרו של אברהם דורון, "מדינת הרווחה בעידן של תמורות" (מאגנס, 1995), הוא ספר יסוד לכל הרוצה להבין מהי מדינת הרווחה ומה הם עקרונות פעולותיה. ספרם של דורון וקרמר, "מדינת הרווחה בישראל" (עם עובד, 1992), הוא ניתוח מעמיק של האירועים והתהליכים שעיצבו את התפתחותה של מדינת הרווחה בישראל.

ב. מדיניות רווחה אוניברסאלית

עבודותיו של דורון בתחום הביטוח הסוציאלי (למשל, "בזכות האוניברסאליות: האתגרים של מדיניות חברתית בישראל", הוצאת מאגנס, 1995) לא רק מנתחות לעומק את דרכי הפעולה של הביטוח הסוציאלי, אלא גם מדגישות את עקרון האוניברסאליות ואת תרומתו לרווחת האוכלוסייה. מחקריו מדגישים את התועלת במדיניות רווחה אוניברסאלית שאינה בוררת בין אנשים אלא מגדירה מצבי מצוקה זמניים (מובטלים, נפגעי תאונות) או מתמשכים (זקנים, נכים) המזכים את האדם בסיוע ציבורי. בעבודותיו דורון מדגיש את הצורך בסולידריות חברתית ובדאגה למי שזקוקים לסיוע.

ג. שירותים חברתיים והשפעתם על רווחת הלקוחות

בשנות השישים פרסם פרופ' דורון מחקר ראשון מסוגו על תופעת העוני בישראל. מאז הוא המשיך לחקור את העוני ואת השלכותיו על חיי מי שסובלים ממנו. מחקריו עוסקים בהיקף העוני בישראל, בדרכי הפנייה לקבלת סיוע, באבטחת הכנסה לאורך זמן, במניעת השחיקה של ערך הגמלאות ובדפוסי ההתמודדות של העבודה הסוציאלית עם אוכלוסיות ייחודיות: ילדים, זקנים וחסרי הכנסה. מחקרים אלה לא רק הרחיבו את הידע, אלא אף שימשו בסיס חשוב לשיפור שירותי הרווחה בישראל.

פרופ' דורון תרם גם לעשייה הממשית בתחום המדיניות החברתית. הוא דחק בגורמים ממלכתיים להפוך את תחום הסיוע הכספי לזכות שבחוק ("הבטחת הכנסה"), לקח חלק נכבד בגיבוש "תכנית ביטוח סיעוד" בביטוח הלאומי, ולאחרונה הוא שוקד על גיבוש "סל צרכים" מוכר שעל פיו יוכל כל אדם לקבל סיוע ללא הצורך לפנות ולבקש עזרה.

אברהם דורון הוא ניצול שואה. הוריו ומשפחתו הקרובה אבדו כולם במחנות. כנער שרד לבדו ממחנות ההשמדה ועלה לארץ לבדו. בהישגיו ובתרומתו לחברה, תוך התגברות על תלאות אישיות, הוא מסמל את המיטב במקצוע העבודה הסוציאלית – יציאה ממצוקה כדרך לבנייה אישית ונתינה לאחר.

על כל אלה מוענק פרס ישראל בחקר העבודה הסוציאלית לשנת תשס"ד לפרופ' אברהם דורון.

קורות חיים

פרופ' אברהם דורון – פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, מהחוקרים המובילים בארץ בנושאים של מדיניות חברתית בכלל ומדינת הרווחה בפרט – נולד בראדום בפולין ועלה לארץ בשנת 1946.

פרופ' אברהם דורון נשוי לחוה לבית בלוי, ולזוג בת ובן ושישה נכדים.

לימודים והשתלמויות

1951 תעודת עובד סוציאלי מוסמך בבית הספר לעבודה  סוציאלית
1951–1954 סוציולוגיה והיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים
1959–1961 תואר M.A. באוניברסיטת שיקגו, ארה"ב
1967 תואר Ph.D. בבית הספר הלונדוני לכלכלה ולמדעי המדינה, אנגליה

תפקידים אקדמיים בארץ

כל תפקידיו האקדמיים בארץ היו בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים:

1963 מורה בעבודה סוציאלית
1973 מרצה בכיר
1978 פרופסור חבר
1979–1981 מנהל בית הספר
1989– פרופסור מן המניין

תפקידים אקדמיים בחו"ל

1976–1977 פרופסור אורח בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת מרילנד בבולטימור, ארה"ב
1987–1985 פרופסור אורח בפקולטה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת טורונטו, קנדה
1989–1990 פרופסור אורח בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת מרילנד בבולטימור, ארה"ב

תפקידים אחרים 

1963–1965 חבר בוועדה לקביעת צרכיו של נזקק (ועדת כץ)
1977–1979 יועץ למוסד לביטוח לאומי בנושא "חוק הבטחת הכנסה"
1980–1983 חבר הוועדה לתכנון "חוק ביטוח סיעוד" (ועדת מן)
1986–1988 חבר "המועצה לתכנון חברתי" שליד משרד ראש הממשלה
1993–1996 חבר "הצוות לקידום האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי"
1997 חבר בוועדה המנחה של "המועצה הלאומית לצמצום הפערים החברתיים והמלחמה בעוני"

פרסים ואותות הוקרה

1987 פרס יצחק קנב על מחקרים בנושאי ביטחון סוציאלי ומדיניות רווחה
1999 אות פאול ברוואלד לשירות המצטיין

מפעל חיים

פרופסור אברהם דורון נולד בשנת 1929 בראדום שבפולין. כבר כילד הצטיין בלימודיו, ומשפחתו הקפידה לטעת בו תודעה וערכים יהודיים וכלליים שעיצבו את דמותו כאדם, כחוקר, כמורה וכמחדש. נעוריו עברו עליו במלחמת עולם השנייה תחת הכיבוש הנאצי בפולין. הוריו, ישראל ורחל, ואחיו ואחותו הצעירים נספו בתקופת השואה. "הוריי ביקשו לשלוח אותי ללימודים בגימנסיה ששעריה היו אז פתוחים למעטים בלבד ובבוא היום להמשיך בלימודים במוסד להשכלה גבוהה, אבל המלחמה שפרצה ב-1939 שמה קץ לכל החלומות הללו", הוא מספר.

פרופ' דורון עלה ארצה בקיץ 1946. ב-1947 הצטרף ל"הגנה", ובשנים 1950-1948 שירת בצה"ל והשתתף במלחמת השחרור, בקרבות על ירושלים. עם שחרורו מהצבא הוא התקבל ללימודים בבית הספר הירושלמי לעבודה סוציאלית, שפעל בזמנו ליד משרד הסעד. בסיום לימודיו בבית הספר הוענק לו תואר מוסמך בעבודה סוציאלית. בשנים הבאות הוא המשיך בלימודים אקדמיים בסוציולוגיה ובהיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית.

ב-1959 יצא פרופ' דורון ללימודים מתקדמים באוניברסיטת שיקגו שבארה"ב, ושם הוא קיבל ב-1961 את התואר "מוסמך" במינהל שירותי רווחה (Social Service Administration). את הכשרתו המקצועית באוניברסיטת שיקגו הוא קיבל מבכירי המורים בעבודה סוציאלית בארה"ב. בשנת 1965 הוא החל בלימודי הדוקטורט בבית הספר הלונדוני לכלכלה וסיים אותם ב-1967. עבודת הדוקטור שלו דנה בפן החברתי של התפתחות הביטוח הלאומי במדינת ישראל.

בשנת 1963 הצטרף פרופ' דורון לסגל ההוראה של בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת עבודתו בבית הספר פיתח פרופ' דורון את תחום המחקר וההוראה בנושאים של מדינת הרווחה, התפתחות המדיניות החברתית במדינת ישראל ופיתוח מבט על מדיניות זו בפרספקטיבה בין-ארצית משווה. במשך 35 שנות עבודתו בבית הספר הטביע פרופ' דורון את חותמו גם בתחומים השונים של ההוראה, המחקר והפעילות הציבורית.

במשך השנים לקח פרופ' דורון חלק פעיל בפעולות שונות למען שיפור התפקוד של שירותי הרווחה של מדינת ישראל. הוא השתתף בעבודת ועדות וגופים ציבוריים וממשלתיים מרכזיים שונים שטיפלו במשך השנים בנושאים אלה, כדוגמת הוועדה לקביעת צרכיו של הנזקק שניסתה להתמודד בשנות ה-60 עם הקביעה של המינימום הנחוץ לקיום בחברה שלנו. הוא הכין את תשתית הידע ששימש בבסיס לחקיקת חוק הבטחת הכנסה ב-1980, ובחברותו בוועדות שונות אחרות הוא סייע לגיבוש המדיניות בנושאים רבים של הרווחה.

בתחום המחקרי היה פרופ' דורון לחלוץ החקר של המדיניות החברתית בארץ. הוא התמקד במחקריו בבחינת פעילותם של שירותי הרווחה והביטחון הסוציאלי ותרומתם לרווחה האוכלוסייה. הוא היה בין הראשונים שהתריעו במחקרים ובפרסומים על תופעת העוני וההיקף הרחב שלה במדינת ישראל. פרופ' דורון רואה בתופעת העוני כישלון של החברה שלנו. לדבריו, שום חברה אינה יכולה להרשות קיום של עוני ופערים חברתיים גדולים בתוכה, קל וחומר בחברה הישראלית הנמצאת עדיין בשלבי התפתחותה. המחיר החברתי שהחברה הישראלית משלמת בעבור קיום העוני והפערים במדינת ישראל בממדיהם הקיימים הוא גבוה מאוד.

עמדותיו אלה של פרופ' דורון מוצאות את ביטוין בספריו ובמאמריו הרבים. בין אלה ראוי לציין את ספריו "מדינת הרווחה בעידן של תמורות" ו"בזכות האוניברסליות – האתגרים של המדיניות החברתית בישראל", שראו אור בהוצאת מאגנס, ואת ספרו על "מדינת הרווחה בישראל", שנכתב יחד עם פרופ' רלף קרמר מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי ופורסם במסגרת ספריית "אשכולות" על ידי הוצאת "עם עובד" ומכון "אשכול" של האוניברסיטה העברית.

כך מסכם פרופ' דורון את עבודתו: "הקדשתי את עבודתי באוניברסיטה לחקר מדינת הרווחה ולהתפתחות שירותי הרווחה במדינת ישראל. חלק מזמני הקדשתי לפעולות למען שינוים ושיפורם של השירותים המוגשים לאוכלוסייה על ידי שירותי הרווחה והביטחון הסוציאלי הציבוריים בארץ. מדינת הרווחה הישראלית נתונה בימים אלה במצוקה ובמשבר. אני מקווה שנמצא את הכוחות ואת הדרך הנאותה להתגבר על המצוקה הזאת ונדע לעשות את מדינת ישראל לחברת רווחה אמיתית שכל אחד מאתנו ירצה לחיות בה ויוכל להתקדם בה".

פרסומים נבחרים

פרופ' אברהם דורון כתב שורה של ספרים uלמעלה ממאה מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת מקצועיים ומדעיים בארץ ובעולם. להלן כמה מספריו:

    • "עובדים בשכר נמוך וסובסידיות לשכרם" (עם רפאל רוטר), 1976 (ראה אור גם באנגלית)
    • "מדינת הרווחה בעידן של תמורות", מאגנס, ירושלים, תשמ"ה
    • "מדינת הרווחה בישראל" (עם רלף מ' קרמר), עם עובד-מכון אשכול – האוניברסיטה העברית, 1992 (ראה אור  גם באנגלית)
    • "בזכות האוניברסליות – האתגרים של המדיניות החברתית בישראל", מאגנס, ירושלים, תשנ"ב
    • "משרד העבודה והרווחה – האיחוד שלא היה" מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995