מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' מנחם ברינקר

share
שתפו עמוד:
פרופ' מנחם ברינקר

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשס"ד בתחום חקר הספרות העברית והכללית.

פרופ' מנחם ברינקר – פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, מהמעמיקים ומהמשפיעים ביותר בין חוקרי הספרות העברית והכללית – נולד בשנת 1935 בירושלים.

נימוקי השופטים

פרופ' ניצה בן-דב, יו"ר, פרופ' יואב אלשטיין, פרופ' זיוה בן-פורת, פרופ' גלית חזן-רוקם

פרס ישראל בחקר הספרות מוענק לפרופ' מנחם ברינקר על תרומתו החשובה והיוצאת דופן לחקר תורת הספרות והספרות העברית. הודות לגישתו הבינתחומית המובהקת, המשלבת פילוסופיה, תורת-ספרות ותורת-פרשנות, העלה פרופ' ברינקר את הדיון העיוני בספרות לרמה שלא נודעה כמוה והנחיל לדורות של חוקרים ומבקרים אמות-מידה ביקורתיות שהשפיעו באופן מעמיק על ביקורת הספרות ועל מחקרה. 

ספרו הראשון, "מבעד למדומה: ייצוג ומשמעות ביצירה הבדיונית" (1980), הוקדש ברובו לנושא "קלאסי" של האסתטיקה – ייצוג המציאות בספרות ובאמנות – שהוזנח כמעט לגמרי בתורת הספרות הסטרוקטורליסטית ששלטה אז בעולם המחקר. העזתו של ספר זה להעלות מחדש שאלות ישנות-נושנות ולחפש להן תשובות חדשות תוך התחשבות בהישגי הפואטיקה החדישה והפילוסופיה האנליטית סייעה להרחיב את סדר היום של הדיונים בספרות ובאמנות אל מעבר לגבולות הצרים שנתחמו להם על ידי הפורמליזם והסטרוקטורליזם. בדיוניו בכמה מפרקי הספר, וכן גם בפרקי ספרו השני, "האם תורת-הספרות אפשרית?" (1988), שתורגמו לאגלית ולצרפתית, סקר ברינקר באופן ביקורתי את עבודתם של הבולטים שבאנשי התיאוריה הספרותית, ניהל רב-שיח עם כמה מגדולי החוקרים בעולם בתחומים של תולדות הספרות והאמנות והפילוסופיה וזכה להכרה בינלאומית. הבחנות אחדות שלו – כגון ההבחנה שבין ריאליזם כיצירת אשליה של דוֹמוּת-למציאות לבין ריאליזם כייצוג רציני של ממשות וכגון ההבחנה שבין מוסכמות אמנותיות לתחבולות אמנותיות – נידונו ברוב השפות האירופיות ונעשו מטבע עובר לחוקר בכל כתיבה על ספרות ועל אמנות.

מן השאלות הכרוכות בייצוג המציאות בספרות ובאמנות, ומשאלת ייחודו היחסי של ייצוג זה לעומת ייצוגים אחרים במדע, באידיאולוגיה ובתרבות, עבר ברינקר, בעיקר במאמרים שנוספו בספרו השלישי, "סובב ספרות" (2000), לדיון רחב יותר במהותם של הפרשנות הספרותית ושל תהליכי הקריאה, ההבנה וההערכה. הוא הצביע על הקשרים המדומים והממשיים שבין הדיונים בתורת הספרות ובתורת האמנות כתחומים מוגדרים של ידע שיטתי לבין השאלות המרכזיות הנשאלות בפילוסופיה של זמננו לגבי טיבם של הפרשנות והפרשן ומקומם בפעילות המדעית בכלל ובמדעי-הרוח בפרט. כתביו אלה מאפשרים לקורא העברי להתוודע מקרוב ובאורח מהימן אל הזרמים החדישים – "הפוסט-מודרניים" – במחשבת זמננו ואל גישתם לשאלות המסורת הפילוסופית.

במקביל לעבודתו הבין-תחומית בפילוסופיה ובתורת הספרות פרסם ברינקר סדרה של מחקרים בחקר הספרות עברית, והבולט שבהם הוא ספרו "עד הסמטה הטבריינית: סיפור ומחשבה ביצירת ברנר" (1990).  מונוגרפיה רחבת-יריעה זו מקיפה את יצירתו של אחד היוצרים המרכזיים בספרות העברית החדשה מכל צדדיה: סיפורת, ביקורת-ספרות ופובליציסטיקה. ברינקר מציע סיכום ביקורתי של המחקר הקודם על ברנר, ובנקודות חשובות אחדות הוא מציע תפיסה חדשה לגבי היחסים בין חיי ברנר לעולם הפיוטי שיצר ולגבי הזיקות בינו לבין הוגים ויוצרים מודרניים אחרים בספרות העברית ובספרות העולם. במרכז המחקר עומדת מודעותו העצמית של הסופר ליצירתו, לזמנו ולקהלו, ולפיכך הדיון כולו מתנהל תוך ויכוח עם העמדות הפוסט-מודרניות הקיצוניות המדברות על "מות המחבר". אף שמונוגרפיה זו מוקדשת לסופר יחיד, ברינקר מוסיף הארות תיאורטיות חשובות, כמו אלה הנוגעות במהותה של כנות בעבודתו של אמן או ביחסים שבין כתיבה אוטוביוגרפית לכתיבה בדיונית.

נוסף על מחקריו היה ברינקר פעיל בתחומים רבים של החיים הספרותיים בישראל. בשנים 1969–1970 ערך את השבועון הספרותי "משא", ובשנים 1978-1974 הקים וערך את הירחון לביקורת החברה והתרבות "עמדה". יוצרים ישראליים רבים בשירה, בסיפורת, בביקורת ובפובליציסטיקה החלו את דרכם בעיתונים אלה.

בסוף שנות השבעים תרגם וערך כרכים אחדים של כתבי סארטר בעברית, ובשנות השמונים ערך שתי סדרות ספרים בהוצאת "כתר", הראשונה שבהן, "יצירה ויוצרה", הביאה מבחר מאמרים על יוצרים ועל יצירות מופת בספרות העולם (הומרוס, סופוקלס, שקספיר, טולסטוי ודוסטוייבסקי), ובכך נועדה להעלות את רמת ההוראה של הספרות הכללית והעברית בישראל. בסדרה השנייה, "מעו"ף" (מחקר, עיון ופרשנות), פורסמו כעשרים ספרים של חוקרים מישראל ומן העולם, ולראשונה תורגמו לעברית ביזמתו ובעריכתו הכללית של ברינקר כתבים מאת סארטר, פוקו, גומבריך, בארת, קורט לווין, קליפורד גירץ, סמואל בקט ואחרים.

נוסף על עבודתו כחוקר, כמבקר, כעורך וכמתרגם השתתף מנחם ברינקר כפובליציסט וכ"אינטלקטואל מעורב" באורח פעיל בחיים הציבוריים בישראל. לאחר שנלחם במלחמת ששת הימים בקרב על ירושלים, נמנה עם מייסדי תנועת השלום הישראלית, הרבה לכתוב בשאלות הציונות והפוסט-ציונות, החינוך היהודי והחינוך ההומניסטי הכללי, והשתתף בוויכוחים חשובים אחרים בישראל.

בעשרות שנות הוראה בסמינר הקיבוצים, באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים העמיד מנחם ברינקר מאות – אולי אלפים – של תלמידים הזוכרים את שיעוריו לטובה. כמו כן הדריך עשרות עבודות מוסמך ודוקטור בפילוסופיה, בספרות עברית ובספרות כללית והושיט סיוע נדיב ורב-ערך לחוקרים רבים בראשית דרכם.

על כל אלה מוענק לפרופ' מנחם ברינקר פרס ישראל בחקר הספרות העברית והכללית לשנת תשס"ד. 

קורות חיים

פרופ' מנחם ברינקר – פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, מהמעמיקים ומהמשפיעים ביותר בין חוקרי הספרות העברית והכללית – נולד בשנת 1935 בירושלים.

פרופ' מנחם ברינקר הוא אב לשני ילדים, גדי וחגית.

לימודים והשתלמויות

1956 תואר ראשון בספרות עברית ובפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
1960 תואר מוסמך בפילוסופיה (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית בירושלים
1965–1966 השתלמות באוניברסיטת אדינבורו ובאוקספורד במסגרת מלגת "המועצה הבריטית"
1973 תואר Ph.D. באוניברסיטת תל אביב

תפקידים אקדמיים בארץ

1961–1964 אסיסטנט במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
1968 מרצה במחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
1969 מרצה לתורת הספרות הכללית, אוניברסיטת תל אביב
1969–1983 מרצה בכיר, אוניברסיטת תל אביב
1983 פרופסור חבר בחוגים לפילוסופיה ולספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1988– פרופסור מן המניין, האוניברסיטה העברית בירושלים
2000 פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידים אקדמיים בחו"ל

1985 פרופסור אורח במחלקות לפילוסופיה וללימודים  יהודיים, אוניברסיטת הרווארד, ארה"ב
1990 פרופסור אורח באוניברסיטת קולומביה, ארה"ב
1994 פרופסור אורח באוניברסיטת שיקגו, ארה"ב
1995– הקתדרה ע"ש הנרי קראון ללימודים עבריים מודרניים באוניברסיטת שיקגו (שאותה הקים בהזמנות האוניברסיטה)

תפקידים אחרים

1969–1970 עורך השבועון לספרות ולאמנות "משא"
1974–1978 מייסד ועורך הירחון "עמדה – לביקורת התרבות  והחברה בישראל"
1976–1979 יו"ר האגודה הישראלית לפילוסופיה

פרסים ואותות הוקרה

1978–1979 חבר הוראה לשם כבוד במחלקה לספרות שוואתית ובמרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת הרווארד

מפעל חיים

"נולדתי בירושלים בשנת 1935", מספר פרופ' מנחם ברינקר את קורותיו בגוף ראשון, וממשיך: "אבי, שלום, היה פקיד במחלקת התברואה בעיריית ירושלים ולאחר מלחמת העצמאות – מנהל המחלקה, ואמי, חיה, הייתה עקרת בית. את בית הספר העממי סיימתי בשנת מלחמת העצמאות והמשכתי בתיכון שליד האוניברסיטה במגמה ההומנית. ב-1952 התגייסתי לצה"ל במסגרת הנח"ל, עם גרעין של 'מחנות העולים', וב-1954 הצטרפתי עם הגרעין לקיבוץ משגב עם. בקיבוץ הייתי חבר שבע שנים, ועבדתי בלול ובמטעים וכיהנתי כמזכיר הקיבוץ. בתקופה זו פרסמתי מאמרים בביקורת הספרות בכתב העת 'מבפנים' ובעיתון 'משא'".

"את לימודיי האקדמיים התחלתי עוד בהיותי בקיבוץ, ואת התואר השני עשיתי לאחר עזיבתי. סיימתי תואר ראשון בספרות עברית ובפילוסופיה ב-1956 ותואר שני בפילוסופיה ב-1964. בשנים 1964-1960 לימדתי בסמינר הקיבוצים באורנים ובתל אביב ספרות, פילוסופיה ויהדות. בסוף התקופה הזאת עבדתי כאסיסטנט, ואחר כך כמדריך דוקטורנט, במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. בשנת 1966 זכיתי במלגת לימודים מטעם "המועצה הבריטית" ולמדתי באוניברסיטת אדינבורו ובאוקספורד ספרות, תיאוריה בלשנית ופילוסופיה. ב-1968 מוניתי למרצה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב וב-1969 גם במחלקה לתורת הספרות הכללית, שהייתי בין מקימיה. עם אישור עבודת הדוקטורט שלי, "דמיון ואמנות בהגותו של ז'אן פול סארטר", באוניברסיטת תל אביב ב-1974, מוניתי למרצה בכיר באותן מחלקות. באותן שנים ערכתי זמן מה את השבועון הספרותי "משא" והקמתי את הירחון "עמדה", שאותו ערכתי בין השנים 1974 ו-1978. בין השנים 1976 ו-1979 הייתי בין מקימי האגודה הישראלית לפילוסופיה ושימשתי היו"ר שלה. בשנים אלה גם ערכתי, תרגמתי והוצאתי לאור שני כרכים של מבחר כתבים מאת ז'אן פול סארטר.

"ב-1979 יצאתי לאוניברסיטת הרווארד והרציתי בה במחלקות לספרות משווה וללימודי היהדות. כתבתי אז את ספרי הראשון, "מבעד למדומה: ייצוג ומשמעות ביצירה הבדיונית", שכלל עשרה מאמרים נפרדים אך קשורים ביניהם בבדקם כולם את הזיקות בין מציאות חוץ-ספרותית, או חוץ-אמנותית, ל"מציאות" בספרות, בציור או בקולנוע. ב-1983 עברתי לעבוד כפרופסור חבר בחוגים לפילוסופיה ולספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמקביל עבדתי כעורך ספרותי בהוצאת "כתר", שבה ערכתי שתי סדרות ספרים - "יצירה ויוצרה" ו"מעו"ף: מחקר,  עיון ופרשנות" - וכן יזמתי את סדרת "פעמים" לכתבי מופת ואסתטיקה וביקורת, שראתה אור ב"ספרית פועלים" בשיתוף עם "הקיבוץ המאוחד".

"בשנת 1988 מוניתי באוניברסיטה העברית לפרופסור מן המניין. הרצאה בכנס בינלאומי על תמטיקה בספרות שהרציתי בבית הספר ללימודים גבוהים בפריז החזירה אותי למחקר ביסודות הפילוסופיים של תורת הספרות ולכתיבת חמש מסות שנכללו בקובץ "האם תורת הספרות אפשרית?" (1988). במקביל לעבודתי בתורת הספרות ובפילוסופיה (חיבורים על שפינוזה, הוסרל, ניטשה וסארטר) חזרתי גם למחקר בספרות עברית, ובשנת 1990 פרסמתי את ספרי "עד הסמטה הטבריינית: סיפור ומחשבה ביצירת ברנר", שזכה לכעשרים מאמרי תגובה, שבחים, ביקורת ופולמוס. בעקבות הספר הוזמנתי לשאת באוניברסיטת ייל שלוש הרצאות במסגרת "הרצאות הזיכרון לתרבות היהודית ע"ש פרנץ רוזנצוויג". נושאי ההרצאות ב-1994 היו "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי והגל הניטשיאני בספרות העברית החדשה במעבר המאות". בימים אלה אני מסיים את עריכתו הסופית של הספר, שיצא באנגלית בהוצאת אוניברסיטת ייל וגם בגרסה עברית.

"בשנת 1995 פנתה אליי אוניברסיטת שיקגו להקים קתדרה ותכנית ל"לימודים עבריים מודרניים" באוניברסיטה זו, ומאז אני עושה חמישה חודשים בשנה באוניברסיטה זו ושבעה חודשים בארץ. מלבדי משתתפים בתכנית מרצים אורחים מהארץ, והיא כוללת, מלבד לימודי השפה והספרות העברית, גם את לימודי הציונות והתרבות הישראלית. עד שנת 2000 המשכתי לעבוד בחצי משרה באוניברסיטה העברית, ואז פרשתי לגמלאות. "אירוע" זה הביאני לכנס את כל חיבוריי הקצרים, המבוססים בעיקרם על הרצאות בכנסים בינלאומיים, בקובץ העברי "סובב ספרות: מאמרים על גבול הפילוסופיה ותורת הספרות והאמנות". קיבלתי פניות אחדות מהוצאות ספרים אוניברסיטאיות בארה"ב להוציא אצלם גרסה אנגלית של הספר, ואני שוקד בימים אלה על הכנתה".

עד כאן פרופ' מנחם ברינקר על פרופ' מנחם ברינקר – בגוף ראשון.

פרסומים נבחרים

פרופ' מנחם ברינקר כתב כ-250 מאמרים ומחקרים שהתפרסמו בקבצים ובכתבי עת בארץ ובעולם בעברית, באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, בספרדית וברוסית. כמו כן כתב חמישה ספרים וערך כ-20 ספרים. להלן כמה מהם:

    • "עד הסמטה הטבריינית: סיפור ומחשבה ביצירת י"ח ברנר", עם עובד, 1990
    • "סובב ספרות: מאמרים על גבול הפילוסופיה ותורת הספרות והאמנות", מאגנס, 2000
    • "מחקרי ירושלים בספרות עברית לזכר דן פגיס" (עם אחרים), מאגנס, 1988
    • הסדרות "יצירה ויוצרה" ו"מעו"ף מחקר, עיון ופרשנות", כתר