מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

הרב אהרן ליכטנשטיין

share
שתפו עמוד:
הרב אהרן ליכטנשטיין

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשע"ד בתחום ספרות תורנית.

אהרן ליכטנשטיין, רב ודוקטור לספרות אנגלית, עומד זה למעלה מארבעה עשורים בראש ישיבת הר עציון והעמיד דורות של תלמידים. יצירתו התורנית מקיפה רבדים רבים של המקורות ונודעת בעומקה ובהיקפה. שיעורי התלמוד של הרב ליכטנשטיין היו לשם דבר. הוא שכלל ופיתח את שיטת בריסק ללימוד הגמרא, ושיעוריו הוגדרו פורצי דרך בלימוד התלמוד ובהבנת מושגיו. יצירתו הספרותית כולה מאופיינת במחשבה מעמיקה, מקורית, יצירתית והומניסטית, והיא תרמה להנחלת מורשת האבות לציבור היהודי בישראל ובתפוצות.

נימוקי השופטים

פרופ' אליאב שוחטמן, יו"ר, פרופ' יעקב בלידשטיין, גב' מלכה פיוטרקובסקי, הרב משה רזיאל

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין, ראש ישיבת "הר עציון", מלמד תורה בארץ ובחו"ל זה כשישים שנה, העמיד דורות של תלמידים למאות ולאלפים. 

יצירתו התורנית רבת אנפין ומתאפיינת בעומקה, בהיקפה ובהגיונה המופתי. יש בה שילוב מופלא של בקיאות בכל חדרי התורה, העמקה בדרך החשיבה העיונית התלמודית ומחשבה מקורית ויצירתית.

יצירתו של הרב ליכטנשטיין נסמכת על המרחב התורני כולו: מקרא ומשנה, תלמוד והלכה, מדרשי הלכה ומדרשי אגדה, ברייתות ותוספתות, ספרי הלכה ופסק, ראשונים ואחרונים.

כמיטב מסורת הלימוד של בית המדרש הבריסקאי ושל חמיו הגרי"ד סולובייצ'יק ז"ל – שמהם ינק ועל ברכיהם נתגדל – מרחבי בקיאותו פרושים מברכות ועד עוקצין. אולם בעוד מעיינהּ המפכֶּה של המסורת הבריסקאית אשר ממנה שאב הרב ליכטנשטיין מלוא חופניו מתמקדת בלימוד מספר מצומצם של ראשונים – בעיקר רש"י, תוספות, רמב"ם ורמב"ן  – יצירתו של הרב ליכטנשטיין ניזונה מכל מרחב ספרות הראשונים ושליטתו בהם נדירה בהיקפה. גם דרך עיונו של הרב ליכטנשטיין בסוגיות עצמן בולטת בייחודה ואינה זהה למסורת בריסק שעל ברכיה גדל: במסגרת הניסיון לעמוד על העקרונות והכללים המנחים את דרכה של הסוגיה התלמודית, מבכר הרב ליכטנשטיין להציב קשת של פתרונות אפשריים שלכל אחד מהם פנים משלו, על פני הצבת פתרון אחד, מבריק וחריף ככל שיהיה.

בדרך עיונו בכל סוגיה, קטנה כגדולה, מבקש הרב ליכטנשטיין, תוך ניתוח אנליטי מובנה ומשוכלל, לרדת לעומקם של דברים, ליסודות ההלכה. הוא בוחן את עיקריה של כל סוגיה וסוגיה: מהות ההלכה, אופייה, מקורותיה, מעמדה הנורמטיבי והשלכותיה במישורים וברבדים שונים. בלימודו ובהוראתו, כמו בהגותו ובכל אורחות חייו, מפגין הרב ליכטנשטיין יושר אינטלקטואלי, אינו נושא פנים לאיש, ומצביע על חולשות ותהיות בכל אחת מן הסברות שהוא נושא ונותן בהן.

זאת ועוד: יצירתו של הרב ליכטנשטיין מתייחדת במקוריותה. הלומד בספריו יגלה דרך חדשה ב"לוֹמדוּת" – בהבנה מעמיקה של התלמוד ופרשניו. הניתוח האנליטי של הסוגיה מציב תחילה את אבני הבניין שלה, בוחן כל אחת מהן לעצמה, ועל גביו מניח את נדבכיה בזה אחר זה, בלא לשלול מראש כל אופציה. לאחר שהמכלול כולו מוקם על תלו מתחיל הליך ניפוי הגישות השונות, תוך בירור מידת התאמתן לדברי הראשונים מפרשי הסוגיה.

בולטת היא ההרמוניה השוררת בין כל הגוונים השונים בחידושי התורה של הרב ליכטנשטיין. יצירתו התורנית מתאפיינת בסדר מופתי ושיטתי. אין זה עיון אקראי אלא ניתוח שיטתי ומובנה, בנוי לתלפיות, המאפשר ללומד לעקוב אחר משנה סדורה ומוקפדת. גישה מתודולוגית שיטתית זו מאפשרת ללומד לרכוש מיומנות לימוד, ומעניקה לו יכולת להבחין בין סוגי שאלות (ראשוניות או משניות) וכלים לניתוח סוגיות ומבני מחשבה המסייעים לרדת לעומקה של הלכה.

הרב ליכטנשטיין הפך את הלימוד העיוני המעמיק מנחלתם של עילויים בודדים למתודה שבכוחו של כל לומד הרוצה בכך ליישמה. הסדר, השיטתיות והמחשבה הבהירה מסייעים להבנה, להפנמה, ולשימוש בשיטה המתודולוגית, המטפחת ומפתחת כלי למידה עצמאיים.

לצד ניתוחה הלמדני של הסוגיה מגיע הרב ליכטנשטיין לא אחת לבניית קומה נוספת, קומה מחשבתית, הבנויה על גבי הרובד הלמדני-משפטי. לשם כך מגייס הרב ליכטנשטיין את בקיאותו הרבה במרחבי ידע עצומים במקורות כלליים: היסטוריה וספרות אנגלית, פילוסופיה ותורת האסתטיקה – מעשירים את הניתוח התלמודי ויוצרים מסכת אורגנית מרהיבה אחת שיש בה שילוב מופלא של תחומי ידע מגוונים.

יצירה כוללת זו המתייחדת כאמור בהיקפה, בעומקה ובגיוונה, תורמת תרומה עצומה להרחבת אופקיה של הספרות התורנית בת ימינו וזו העתידה להתפתח.

הרב ליכטנשטיין מחובר בכל נימי נפשו להוויה הישראלית ולמציאות המתחדשת על אתגריה השונים. מעורבותו ודרכו הייחודית בהתמודדות עם אתגרי השעה והמקום באים לידי ביטוי גם במאמריו ובספריו המיועדים לכל מעיין. הרב ליכטנשטיין הוא מעמודי התווך של בניין ישיבות ההסדר. את תורתו ואת שיטת הלימוד המיוחדת לו הנחיל לאלפי תלמידיו הפזורים כיום בכל תחומי העשייה, החינוך והיצירה במדינת ישראל ובעולם.

לתיאור דרכו של הרב ליכטנשטיין יאִים דברי בעל קרן אורה (בבלי תענית, ז' ע"א): "עיקר הצלחת התורה היא כאשר ישפיע לזולתו ואיש את רעהו יעזורו".

על כל אלה ועוד, ראוי הרב ליכטנשטיין לקבלת פרס ישראל לספרות תורנית, לכבודה של מדינת ישראל.

קורות חיים

אהרן ליכטנשטיין, רב ודוקטור לספרות אנגלית, עומד זה למעלה מארבעה עשורים בראש ישיבת הר עציון והעמיד דורות של תלמידים. יצירתו התורנית מקיפה רבדים רבים של המקורות ונודעת בעומקה ובהיקפה. שיעורי התלמוד של הרב ליכטנשטיין היו לשם דבר. הוא שכלל ופיתח את שיטת בריסק ללימוד הגמרא, ושיעוריו הוגדרו פורצי דרך בלימוד התלמוד ובהבנת מושגיו. יצירתו הספרותית כולה מאופיינת במחשבה מעמיקה, מקורית, יצירתית והומניסטית, והיא תרמה להנחלת מורשת האבות לציבור היהודי בישראל ובתפוצות.

הרב אהרן ליכטנשטיין מתגורר באלון שבות ונשוי לד"ר טובה (סולובייצ'יק). יש להם שישה ילדים, נכדים ונינים רבים.

לימודים והשתלמויות

1953 תואר בוגר בספרות אנגלית, ישיבה-אוניברסיטה, ניו יורק, ארה"ב
1957 תואר דוקטור בספרות אנגלית, אוניברסיטת הרווארד, מסצ'וסטס, ארה"ב
1959 הסמכה לרבנות, ישיבת רבנו יצחק אלחנן, ניו יורק, ארה"ב 

תפקידים בארץ

1971– ראש ישיבת הר עציון, אלון שבות (בשיתוף אחרים)
1983– ראש כולל גרוס, ירושלים 

תפקידים בחו"ל

1958–1962 מרצה לספרות אנגלית, מכללת שטרן לנשים, ישיבה-אוניברסיטה, ניו יורק, ארה"ב
1962–1971 ר"מ, ישיבת רבנו יצחק אלחנן, ישיבה-אוניברסיטה, ניו יורק, ארה"ב
1962–1971 ראש הכולל, ישיבת רבנו יצחק אלחנן, ישיבה-אוניברסיטה, ניו יורק, ארה"ב

אותות הוקרה, תעודות ופרסים

1994 פרס רוטנברג לחינוך יהודי, האוניברסיטה העברית בירושלים
1998 אות "אלוף התורה", ישיבה-אוניברסיטה, ניו יורק, ארה"ב
2000 תואר דוקטור לשם כבוד, אוניברסיטת בר אילן
2012 פרס הרב קוק לספרות מחקר תורנית, עיריית תל-אביב-יפו

מפעל חיים

הרב אהרן ליכטנשטיין נולד בפאריס בשנת 1933. לאחר שכבשו הנאצים את צרפת הצליחה משפחתו להימלט לארה"ב. בגיל התיכון למד בישיבת רבנו חיים ברלין אצל הרב יצחק הוטנר והרב אהרן סולובייצ'יק, אך עיקר חינוכו התורני היה בישיבת רבנו יצחק אלחנן (ישיבה-אוניברסיטה) אצל הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שאף הסמיך אותו לרבנות. נוסף על כך השלים הרב דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד בשנת 1957. עבודת הגמר שלו עסקה בהגותו של התיאולוג האנגלי הנרי מור, בן המאה ה-17. לאחר סיום הדוקטורט לימד באוניברסיטה ספרות אנגלית למעלה מעשור, ובסופו של דבר ויתר על עיסוקו בעולם האקדמי כדי לשמש ר"מ בישיבה, ומונה לראש הכולל שהוקם בה.

ב-1971 עלה הרב ליכטנשטיין לישראל עם משפחתו והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון כראש הישיבה לצד הרב יהודה עמיטל, והוא מחזיק בתפקיד מאז. הוא מעביר שיעורים לתלמידים המתקדמים ולכלל הישיבה, בעיקר בתלמוד בעיון, וגם בענייני מחשבת ישראל על כל היבטיה. שיעוריו ושיחותיו מצטיינים בסדר ובמבנה, בהיקף ובעומק, באיזון וברגישות, בבהירות ובדיוק.

בהנהגתם של הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל התפתחה ישיבת הר עציון מישיבה קטנה בת עשרות תלמידים לישיבה משגשגת שלומדים בה מאות תלמידים, ולצדה בית מדרש גבוה לנשים (במגדל עוז), מכללה למורים (המכללה האקדמית הרצוג) ובית מדרש אינטרנטי חלוצי המונה עשרות אלפי תלמידים ברחבי העולם. במקביל לתפקידו בישיבת הר עציון שמר הרב ליכטנשטיין על קשריו עם ישיבה־אוניברסיטה ועמד במשך עשרות שנים בראש הכולל שלה בירושלים, שם העביר שיעורים שבועיים. במשך כל שנות מגוריו בארץ המשיך הרב ליכטנשטיין להשפיע על הציבור הדתי-מודרני בארה"ב באמצעות כתביו באנגלית, והרצאות רבות לרבנים, למחנכים, ולתלמידים רבים מחו"ל שבאו ללמוד בישיבת הר עציון.

הרב ליכטנשטיין שכלל את שיטת בריסק – השיטה האנליטית ללימוד גמרא שפיתח הרב חיים מבריסק. "המוקד הבסיסי של תורת בריסק נטוע דווקא בבעיות היסוד, בשיתין, בשאלות הבסיסיות ביותר: הכרת התופעה ההלכתית, ניתוחה, ניסוחה והגדרתה, מיונה וסיווגה. כל אלה, בתוך עולם רצוף קטגוריות משפטיות והלכתיות מופשטות", כתב הרב ליכטנשטיין. שיעורי הגמרא הרבים שלו רואים אור בשנים האחרונות בסדרת ספרים שזיכתה אותו בפרס הרב קוק של עיריית תל-אביב-יפו לספרות מחקר תורנית. בנימוקי חבר השופטים נכתב על ספריו: "יש בהם פריצת דרך של ממש, אולי אפילו מהפכה, בלימוד התלמוד ובהבנת מושגיו".

ספרו החדש, מנחת אביב, המקבץ מאמרים למדניים על סוגיות תלמודיות, רואה אור בימים אלו. כן יצאו לאור כמה ספרים של הרב ליכטנשטיין בענייני הגות ומחשבה. כמו ספריו בתלמוד, גם ספרי ההגות שלו מצטיינים בעומק, בהיקף, באיזון ובשיקול הדעת. הוא גם פרסם עשרות מאמרים, בעברית ובאנגלית, בעיון בתלמוד ובענייני הגות.  

משנתו של הרב ליכטנשטיין מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, הארוגה בספרות הכללית ובפילוסופיה. הוא תומך ומאמין בתפיסה הומניסטית דתית המאדירה את מקומו של האדם תחת חסותו של האלוהים, ומאמין שיש ללמוד מכל אדם ומכל תפיסה הראויה לשמה את מה שיעשיר את עולמו הדתי והרוחני של האדם. "הוא מדגיש את אהבתו של הלומד לתורה ולתלמודה, ואת ההשפעות המעשיות של הלימוד על אישיותו של הלומד, ברמה הקוגניטיבית, ובעיקר – ברמה הפסיכולוגית. [...] מתגלמת כאן השקפה הומניסטית המדגישה את האדם הלומד ואת המתחולל בתוכו בעת הלימוד", כתב עליו תלמידו הרב חיים נבון.  

הרב ליכטנשטיין הוא מהוגיו המרכזיים של רעיון שילובם של תלמידי ישיבות בשירות הצבאי. במאמרו "זאת תורת ההסדר", שפורסם לפני למעלה משלושים שנה, הוא הציב תשתית הלכתית ורעיונית לשילוב זה. יחד עם עמיתיו לראשות ישיבת הר עציון, הורה לתלמידיו המשרתים בצה"ל להימנע מכל מעשה של סירוב פקודה.

הרב ליכטנשטיין עוסק רבות בסוגיות מוסר והלכה, גם כאשר נראה שיש סתירה ביניהם. "הדבר הקשה אבל הנדרש הוא שילוב ושיבוץ בין היבטים ערכיים ודתיים שונים, בין המוסר האנושי למוסר האלוקי", אמר בריאיון לתלמידו, הרב יצחק בן דוד. "אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים ומקבלים עלינו עול מלכות שמים על כל המשתמע מזה, אבל זה לא פוטר אותנו מלנסות להבין את הדברים בלי לשקר: בלי לשקר לעצמנו, ובלי לשקר לקב"ה. עלינו לקיים את המחויבות האנושית לנסות ולהבין את הדברים כמיטב יכולתנו, אך לדעת שיש דברים שגם אם נחתור ונחתור – לעולם לא נבין".

פרסומים נבחרים

  • 2006  באור פניך יהלכון – על מידות וערכים בעבודת ה'
  • 2011 מבקשי פניך – שיחות עם הרב חיים סבתו בנושאי השקפה ויהדות
  • 2013  שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת זבחים
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת פסחים
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת גטין
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת טהרות
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת הוריות
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת בבא קמא
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – מסכת בבא מציעא
  • 2013 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין – קונטרס דינא דגרמי
  • 2014 מנחת אביב
  • 1962 Henry More: The Rational Theology of a Cambridge Platonist (PhD Dissertation)
  • 2002 By His Light: Character and Values in the Serviceof God, based on Lichtenstein's addresses (adapted by Reuven Ziegler)
  • 2003 Leaves of Faith (vol. 1) – The World of Jewish Learning
  • 2004 Leaves of Faith (vol. 2) – The World of Jewish Living
  • 2011 Varieties of Jewish Experience