מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' יחזקאל דרור

share
שתפו עמוד:
פרופ' יחזקאל דרור

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשס"ה בתחום חקר מדע המדינה, חקר מדעי הניהול וחקר היחסים הבינלאומיים.

יחזקאל דרור – פרופסור מן המניין אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר באקדמיה הבינלאומית למדעים ובאקדמיה האירופית למדעים, נשיא מכונן של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי (מייסודה של הסוכנות היהודית) – הוא מחשובי המפתחים של מדעי המינהל ותורת המדיניות בעולם. עיקר מחקריו: תהליכי החלטה, תכנון מדיניות, מדינאות, רפורמות של הממשל, תורת הביטחון ומדיניות העם היהודי.

נימוקי השופטים

פרופ' אברהם (רמי) פרידמן, יו"ר, פרופ' יצחק סמואל, פרופ' ענת רפאלי

פרופ' יחזקאל דרור הוא ממניחי היסוד למחקר המדעי בתחומי המינהל הציבורי וקביעת המדיניות הציבורית בישראל ולהוראת תחומים אלה.

בצד עבודתו המדעית הוא מבכירי הרפורמטורים של תהליכי קבלת ההחלטות השלטוניות והמינהל הציבורי. הוא מן המובילים בתחומי עבודתו המדעית בעולם. מרב החוקרים העוסקים בתחומים אלה בישראל הם מתלמידיו, והוא העמיד תלמידים הרבה.

ההכרה בחשיבות עבודתו המדעית של פרופ' דרור זיכתה אותו בפרסים בינלאומיים מדעיים רבים, בחברות בגופים מדעיים בכירים בעולם ובישראל ובהשתתפות בכנסים רבים כאחד מבכירי המשתתפים.

תרומתו המחקרית המיוחדת היא בחקר "המאקרו-מינהל" הממשלתי, תוך הדגשת תהליכי קבלת החלטות ותכנון מדיניות בדרגי הממשל הבכירים. זאת, תוך לימוד וניתוח המציאות והצגתה באמצעות תיאוריות ומודלים מבניים ותהליכיים. גישתו המחקרית מתאפיינת בכך שהיא רב-תחומית, ומשלבת את מדעי החברה, המשפטים, הפילוסופיה של השיפוט והמדעים הקוגניטיביים וחקר ההיסטוריה של מדעי החברה. לעבודתו יש תרומה ייחודית בחקר המינהל הציבורי, והיא מדגישה את ה"מינהל הגבוה", ניהול מדיניות ומסגרות רב-לאומיות, רב-מדינתיות, התמקדות בסוגיה של "היכולת לשלוט" ובחינת תהליכי ממשל העוסקים בעיצוב העתיד. מחקריו ופרסומיו הם בעת ובעונה אחת עיוניים ויישומיים. הוא מעורב ב"עולם המעש", ולכן הרבה ממחקריו מבוססים על שיטת "החוקר המשתתף".

פרופ' דרור מעורב ומבקש להיות מעורב בנעשה במדינה, בחברה ובמינהל. הוא מקפיד שפרסומיו יפורסמו גם בעברית, כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות הבכירים במדינה. זאת על אף שהרבה מפרסומיו התפרסמו בשפות שונות.

מאז פרישתו מהאוניברסיטה העברית הוא עוסק בנושאי העם היהודי, בעיקר במסגרת המכון לתכנון מדיניות העם היהודי, שהוא הנשיא המכונן שלו.

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' יחזקאל דרור ראוי לפרס ישראל לשנת תשס"ה במדעי המינהל – מינהל ציבורי.

קורות חיים

יחזקאל דרור – פרופסור מן המניין אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, חבר באקדמיה הבינלאומית למדעים ובאקדמיה האירופית למדעים, נשיא מכונן של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי (מייסודה של הסוכנות היהודית) – הוא מחשובי המפתחים של מדעי המינהל ותורת המדיניות בעולם. עיקר מחקריו: תהליכי החלטה, תכנון מדיניות, מדינאות, רפורמות של הממשל, תורת הביטחון ומדיניות העם היהודי.

מתגורר בירושלים, נשוי לפרופסור רחל אלבוים-דרור, אב לשלושה בנים וסב לשישה נכדים.

לימודים

1938 סיום לימודים בבית הספר הריאלי העברי בחיפה וקבלת תעודת בגרות
1950–1954 תואר בוגר במדע המדינה ובסוציולוגיה ומוסמך במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים; קבלת רישיון עורך דין (אחרי התמחות במשרד המשפטים אצל חיים כהן ומרים בן-פורת)
1954–1956 דוקטורט במשפטים על תזה אינטרדיסציפלינרית משפט ככלי מדיניות, אוניברסיטת הרווארד

תפקידים אקדמיים בישראל

 • ראש המחלקה למדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • יושב ראש המועצה האקדמית של המכללה למינהל
 • ראש מדור אסטרטגיה במכון דיוויס
 • חבר ועדת המינויים העליונה באוניברסיטה העברית

תפקידים אקדמיים ותכנוניים בחוץ לארץ

1962–1963 עמית במכון למחקרים מתקדמים במדעי ההתנהגות, פאלו אלטו
1968–1970 מתכנן בכיר בתאגיד ראנד, ארצות-הברית
1970 יועץ לפיתוח בתי-ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטאות הרווארד וברקלי
1974–1975 עמית באוניברסיטה לכלכלה ולמדעי המדינה בלונדון
1981 עמית אורח במרכז וודרו וילסון, וושינגטון
1981–1982 עמית במכון למחקרים מתקדמים, ברלין
1983 עמית אורח בכיר במרכז למדעים, ברלין; עמית אורח בקרן ראסל, ניו יורק
1990 עמית אורח במכון וושינגטון למזרח התיכון
1989–1991 פרופסור בכיר לניתוחי מדיניות במכון האירופי למינהל ציבורי, מאסטריכט

פרופ' דרור הוא גם חבר במכון הבינלאומי לאסטרטגיה, לונדון, ובמועדון רומא.

לאורך כל השנים: פרופסור אורח באוניברסיטאות בארצות שונות, כולל ברקלי בארצות-הברית, ציריך בשוויץ ואדינבורו באנגליה; נושא הרצאות מרכזיות בכנסים בינלאומיים במדע המדינה, במינהל ציבורי, בתכנון מדיניות ובתורת הביטחון; יועץ בכיר לתכנון מדיניות ורפורמה של הממשל מטעם האומות המאוחדות, הארגון האירופי לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח (OECD) ועוד, ומעביר סדנאות בתכנון מדיניות לפוליטיקאים, ליועצי ממשל ולמתכננים אסטרטגיים במדינות רבות.

תפקידים מקצועיים עיקריים בישראל

1970–1972 מנהל ניתוחי מדיניות במכון תבל
1975–1977 יועץ בכיר לתכנון ולניתוח מדיניות בלשכת שר הביטחון (בהשאלה האוניברסיטה העברית)
1977–1978 מדען ראשי של מפלגת העבודה
1984–1988 יועץ של מזכירות הממשלה, הצוות לביטחון לאומי ולשכת ראש הממשלה בתקופת ראשי הממשלה שמעון פרס ויצחק שמיר
2001–2005 יושב-ראש הפורום האסטרטגי של המועצה הציונית בישראל
2002 נשיא מכונן של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי

לאורך כל השנים: יועץ לשיפור תהליכי קביעת מדיניות ובתחומי מדיניות נבחרים לראשי ממשלה החל בלוי אשכול; יושב-ראש, יושב-ראש עמית וחבר בוועדות ממשלתיות וציבוריות בנושאי רפורמה של המינהל ועבודת מטה, פעילות פוליטית של עובדי מדינה, רפורמה של שירותי הבריאות ושירותי הדואר, הקמת המשרד לאיכות הסביבה ועוד. כמו כן יועץ למשרדי ממשלה בנושאי תכנון אסטרטגי ועורך סדנאות בתכנון מדיניות לממלאי תפקידים בכירים בממשל ובמערכת הביטחון.

הצטיינויות ופרסים נבחרים

1972 פרס לוי אשכול על תרומה ייחודית לחקר ולקידום של המינהל הציבורי בישראל
1974 פרס רוזוליו על עבודה על "מדיניות סגל מינהל בכיר לישראל"
1983 פרס הארולד לסוול עבור תרומה ייחודית לחקר מדיניות הציבור מטעם האגודה הבינלאומית למחקרי מדיניות
1986 מרצה אורח מיוחד ליובל 40 השנה של קרן פולברייט, האגודה האמריקנית למדעי המדינה, וושינגטון
1991–1992 סגן-נשיא ולאחר מכן נשיא של האגודה הבינלאומית למחקרי מדיניות
1994 הרצאת זיכרון לכבודו של לודויג פון ברטאלנפי, האגודה הבינלאומית למדעי מערכות, סן פרנציסקו
1997 פרס תומס דיי על תרומה ייחודית לאגודה הבינלאומית לחקר מדיניות
1999 פרס ארתור רופין לשנת היובל להקמת המדינה על הספר הטוב ביותר במדעי החברה, עיריית חיפה
2002 פרס לנדאו על תרומה יוצאת דופן למדעי החברה

מפעל חיים

פרופ' יחזקאל דרור נולד בווינה בשנת 1928. משפחתו עלתה לארץ ב-1938, זמן קצר לאחר סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית, והתיישבה בחיפה. במבט לאחור הוא אומר: "בקלות יכולתי להיות במחנות, מה שהביא אותי עוד בהיותי תלמיד תיכון לתחושה עמוקה של דאגה לגורלו של העם היהודי."

במלחמת העצמאות היה דרור קצין תכנון כוח אדם במטה הכללי, ובסיומה החל ללמוד באוניברסיטה העברית, בפקולטה למדעי החברה ובפקולטה למשפטים בו-זמנית. את לימודיו סיים בהצטיינות, התמחה במשרד המשפטים אצל חיים כהן ומרים בן-פורת וקיבל רישיון לעריכת דין. בו בזמן היה אסיסטנט במחלקה למדע המדינה.

בשנת 1954 נשא לאישה את רחל אלבוים, סטודנטית באוניברסיטה לתואר מוסמך בחינוך, בספרות ובמדעי החברה. באוניברסיטת הרווארד בארצות-הברית הוא התמחה בתכנון ובמשפט פומבי, וכתב עבודת דוקטור על השימוש במשפט ככלי מדיניות. עם סיום הלימודים הוצעו לו משרות כעורך-דין, אך הוא החליט לבחור במחקר ובהוראה. הוא קיבל מינוי במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ובה עבר את מסלול הדרגות עד אשר מונה ב-1972 לפרופסור מן המניין ולפרופסור למינהל ציבורי בקתדרה על-שם וולפסון. במשך שנים אחדות לימד גם בפקולטאות למשפטים ולרפואה.

במשך שנות עבודתו גיבש דרור את התעניינותו המדעית והמקצועית סביב קביעת מדיניות, רפורמות של המדינה והמינהל, מדינאות והיכולת למשול – הן באמצעות בנייה של מודלים תיאורטיים והן בגיבוש המלצות לשיפור. "המציאות של הממשל היא המעבדה שלי", הוא אומר. הבעיה המרכזית שהביאה אותו להתעניינות גוברת במאקרו-היסטוריה ובעלייה של אומות ותרבויות ובשקיעתן היא, לדבריו, "הפער ההולך וגדל של יכולת בני אדם להשפיע על עתידם הודות לכלים שהמדע מספק לעומת העדר שיפור בכל הנוגע ליכולת השיקול של ממשלות". כדי לרכוש את הניסיון ואת ההבנה מבפנים היה דרור יועץ לגופי ממשל בכירים בארץ ובעולם. "נוסף ליצירת ידע תיאורטי-מדעי", הוא אומר, "אני חוקר ואיש מקצוע שבונה גשר בין הידע העיוני-מדעי ליישום. אני נע על הדיאלקטיקה הזאת".

בזכות המוניטין שרכש הוזמן לשמש חבר במועדון רומא, והוא החוקר הישראלי הראשון (ובינתיים גם היחיד) שהוזמן לכתוב דין-וחשבון בעבור המועדון. עבודתו סוכמה בספרו היכולת למשול, שראה אור בשפות אחדות. כמו כן הוא פעל בתאגיד ראנד בארצות-הברית (שם היה לעובד הסגל הבכיר הראשון שאינו אמריקני), במכונים שונים ללימודים מתקדמים ועוד. הוא היה פרופסור אורח במדיניות ציבורית ובתכנון מדיניות באוניברסיטאות רבות, יועץ להקמת בתי-הספר למדיניות ציבורית בהרווארד ובברקלי ומרצה מרכזי בכנסים מדעיים ומקצועיים בעולם. במשך שנים הוא פעיל בייעוץ מקצועי בינלאומי מטעם ארגון האומות המאוחדות וגופים בינלאומיים נוספים ועל-פי בקשותיהן של ממשלות רבות. כך הוזמן לייעץ לממשלות בהודו ובסין עוד לפני שהן כוננו יחסים עם ישראל. בעת ביקור של קבוצת מנהלים כלליים ישראליים ביחידה האסטרטגית של ראש ממשלת אנגליה אמר להם, להפתעתם, ראש היחידה: "הגורו שלנו הוא יחזקאל דרור מירושלים".

בישראל עסק דרור רבות בשיפור הממשל והמנהל הציבורי. "הכול ממוקד על תהליכי החלטה מעצבי עתיד בעולם, בעם היהודי ובישראל", הוא מסכם חמישים שנות עיסוק במה שהוא מכנה, בעקבות אפלטון, "אריגת העתיד". בין תפקידי הייעוץ הבכירים שלו בממשל הישראלי הוא היה בין השנים 1977-1975 יועץ בכיר לתכנון ולניתוח מדיניות בלשכת שר הביטחון במשרה מלאה. כמו כן היה ממלא-מקום היושב-ראש של הוועדה לרפורמה של שירות המדינה (ועדת קוברסקי) וחבר בוועדות ממשלתיות רבות. "מדינת ישראל היא יצירה אדירה שבה הכול משתנה ומתהווה. היא פרדוקס של תחושת המשכיות וחדשנות רדיקלית", הוא מסביר. "העיסוק בנושאי ממשל, חברה ותרבויות-החלטה הוא ניסיון מצדי ליצור על גבי יצירה, וזה מרגש".

פרופ' דרור היה פעיל בגופים ציוניים, ופעמים אחדות נבחר לקונגרסים ציוניים ולוועד-הפועל הציוני. כמו כן הוא היה יושב-ראש הפורום האסטרטגי של המועצה הציונית בישראל. מאז 2002 הוא מכהן כנשיא מכונן של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי – גוף מקצועי בלתי-תלוי שהקימה הסוכנות היהודית כדי לעזור לעם היהודי להתמודד אסטרטגית עם בעיות יסוד ארוכות-טווח. פעמים לא מעטות הוצע לו לעבור למסלול פוליטי, אך הוא העדיף להתמסר למחקר מדעי ולייעוץ מקצועי.

חלק ניכר מחייו ייחד דרור לתכנון מדיני-ביטחוני, והוא ממשיך בכך בפורומים שונים. בעקבות פרסום ספרו Crazy States, שנכתב בזמן שהותו בתאגיד ראנד, הוזמן להצטרף למכון ללימודים אסטרטגיים בלונדון. ספרו אסטרטגיה רבתי לישראל משמש רבות בחשיבה הביטחונית הישראלית ובהוראתה. הוא ממשיך במחקריו ועמל על כתיבת ספר בנושא שיפור המנהיגות הפוליטית.

פרסומים נבחרים

  • 1958: עקרונות להתנהגותם של עובדי ציבור
  • 1965: תכנון לאומי בהולנד
  • 1966: תכנון לאומי בישראל (נכתב עם פרופ' בנימין אקצין); קביעת מדיניות
  • 1973: מדינות מטורפות: פנטיזם וטרור כבעיה ביטחונית
  • 1974: דגם למדעי מדיניות
  • 1989: אסטרטגיה-רבתי לישראל; תזכיר לראש הממשלה: לבנות מדינה
  • 1992: תזכיר לראש הממשלה: מצב האומה
  • 1997: חידוש הציונות
  • 1966: Israel: High-Pressure Planning (with Benjamin Akzin)
   הספר ראה אור גם בעברית ובערבית
  • 1968-1983: Public Policymaking Reexamined
   הספר הופיע גם עברית, בסינית ובתאית, ובקרוב יראה אור גם ביפנית
  • 1971: Ventures in Policy Sciences
  • 1971: Design For Policy Sciences
   הספר ראה אור גם בעברית, באיטלקית וביפנית
  • 1971-1980: Crazy States: A Counter-conventional Strategic Issue
   הספר ראה אור גם בעברית, בגרמנית וביפנית
  • 1982: Improvement of Policy Making In Israel
  • 1986-1988: Policymaking Under Adversity
  • 2001-2002: The Capacity to Govern: A Report to the Club of Rome
   הספר ראה אור בספרדית, בגרמנית ובפורטוגלית, ובקרוב יראה אור גם ביוונית ובפולנית