מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' אברהם טל

share
שתפו עמוד:
פרופ' אברהם טל

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תש"ע בתחום הבלשנות העברית.

אברהם טל – פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב – הוא מחשובי החוקרים של הלשון הארמית ושל תולדות הלשון העברית. מחקריו שפכו אור על התפתחותה של הלשון הארמית בארץ-ישראל. עבודתו הייחודית בחקר הארמית השומרונית הייתה לנדבך יסוד בחקר ספרות השומרונים ותרבותם. במשך שנים ארוכות הוא מוביל את מיזם המילון ההיסטורי של העברית – מפעל מדעי, לאומי ותרבותי רחב היקף המציג את כל מילות הלשון העברית מראשיתה וסוקר את תהליכי התפתחותן.

נימוקי השופטים

פרופ' משה בר-אשר, יו"ר, פרופ' אולגה קפליוק, פרופ' תמר סוברן

פרס ישראל בבלשנות עברית לשנת תש"ע מוענק לפרופ' אברהם טל על הישגיו המצוינים בחקר מסורות השומרונים ובחקר הארמית של ארץ ישראל, על תרומתו למילונאות העברית ועל העמדת תלמידים הרבה, וביניהם כמה וכמה חוקרים חשובים.

פרופ' אברהם טל הוא חוקר מובהק של הלשונות העברית והארמית, של הספרות השומרונית בעברית ובארמית ושל נוסח המקרא. בכל אחד מארבעת התחומים האלה שמו הולך לפניו בארץ ובעולם כחוקר גדול, והריהו נחשב בכל אחד ואחד מתחומים אלה סמכות מדעית רבת-הישגים. סמכות זו ניכרת ביותר במטלות המחקר הלאומיות והבין-לאומית שהוא נטל על עצמו.

בתחום העברית תרומתו העיקרית היא בשדה המילונאות. זה כעשרים שנה הוא עורך המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית. מפעל גדול זה, שעשרות חוקרים מובהקים עמלים בו זה שנים, הופקד בידיו בשל הישגיו הגדולים במחקר ובמילונאות עצמה.

תחום שני שבו קנה לו טל מעמד בעל שם עולמי הוא חקר הניבים הארמיים של ארץ-ישראל. ראשית תרומתו של טל בתחומים אלה היא ספרו "לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית". בספר יסוד זה הוכיח טל, שהתרגום הארמי לנביאים ראשונים נתחבר בארץ- ישראל והוא קרוב בטיפוס לשונו לתרגום אונקלוס, שאף הוא, כך נראה, יסודו בארץ-ישראל של ראשית ספירת הנוצרים פחות או יותר. ספר זה הקנה לטל מעמד בין-לאומי.

תרומות חשובות בחקר ניבי הארמית של ארץ-ישראל הרים טל גם בסדרת מחקריו על הארמית היהודית של ארץ-ישראל. סדרה זו הפכה לספרות יסוד בחקר הארמית. טל הראה שבארמית של ארץ-ישראל משתקפים שלושה שלבים כרונולוגיים של התפתחותה: ארמית של קומראן תחילה, ארמית של התרגומים (היהודיים והשומרוניים) לתורה והארמית המשוקעת בתלמוד הירושלמי ובמדרשי ההלכה היהודיים ועוד ביצירות שומרוניות שזמנן המאה הרביעית לספירה.

תחום שלישי שאברהם טל קנה בו שם עולמי הוא חקר מסורות השומרונים, ובעיקר חקר הארמית של בני העדה החשובה הזאת, שראשיתה בארץ-ישראל, ומאז ועד עתה, בלא שום הפסק, היה מרכז חייה המעשיים והרוחניים בארץ-ישראל. הוא העמיד בתחום הזה שורה של מחקרי מופת:

א. התרגום השומרוני לתורה: מהדורה ביקורתית, א-ג, תל-אביב, תש"ם-תשמ"ג. מהדורה זו העמידה לראשונה בפני עולם המחקר את כל נוסחי התרגום הארמי שחיברו השומרונים החל מן המאות הראשונות לספירה ועד עצם ימינו אלה. היא מושתתת על עיון בעשרות רבות של כתבי יד הכתובים עברית, ארמית וערבית, והיא כוללת את כל חיבורי השומרונים שנכתבו ארמית. מהדורה זו, שהיא הישג מדעי מופתי, והמבוא הפותח אותה הפכו את טל לאחד מגדולי חוקרי הארמית בדור הזה.

ב. מילון הארמית של השומרונים בשני כרכים (A Dictionary of Samaritan Aramaic, Brill, 2000). מילון עב כרס זה אוצר בחובו את כל אוצר המילים של ארמית השומרונים הנתון בכל יצירותיהם הארמיות (וגם העבריות) של בני העדה. כאן מתגלה טל הפילולוג והלקסיקוגרף המעמיק. טל התגבר על הקשיים הגדולים בפענוח הטקסטים שהשתית עליהם את מילונו והעמיד נכס מדעי בן- קיימה לכל הדורות הבאים.

ג. מהדורה חדשה של התורה העברית לפי נוסח שומרון. מהדורה זו, העומדת לצאת לאור בקרוב, משווה את נוסח המסורה לנוסח השומרוני.
נוסף להישגיו המדעיים של טל, שהפכו אותו חוקר מוביל בעל מעמד בין-לאומי, הוא ראוי לשבח מרובה כמי שהעמיד תלמידים הרבה בחוג ללשון העברית באוניברסיטת תל-אביב, ובכללם גם חוקרים חשובים של העברית והארמית.

על יסוד כל הישגיו אלה הפך פרופ' אברהם טל אחד מטובי החוקרים של העברית והארמית בדורנו ונמצא ראוי מאוד לקבלת פרס ישראל בחקר הלשון העברית לשנת תש"ע.

קורות חיים

אברהם טל – פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב – הוא מחשובי החוקרים של הלשון הארמית ושל תולדות הלשון העברית. מחקריו שפכו אור על התפתחותה של הלשון הארמית בארץ-ישראל. עבודתו הייחודית בחקר הארמית השומרונית הייתה לנדבך יסוד בחקר ספרות השומרונים ותרבותם. במשך שנים ארוכות הוא מוביל את מיזם המילון ההיסטורי של העברית – מפעל מדעי, לאומי ותרבותי רחב היקף המציג את כל מילות הלשון העברית מראשיתה וסוקר את תהליכי התפתחותן.

פרופ' טל מתגורר בנתניה, והוא נשוי לזהבה (לבית פוגצקי), אב לעדית, לרות, ליעקב ולתמר וסב לשבעה נכדים.

לימודים והשתלמויות

1961 תואר ראשון בלשון עברית ובמקרא, אוניברסיטת תל אביב
1965 תואר שני בלשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים
1971 תואר דוקטור בלשון עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים

תפקידים אקדמיים בארץ

1971– חבר בסגל החוג ללשון העברית, אוניברסיטת תל אביב (מ-1980 בדרגת פרופסור, מ-1999 פרופסור אמריטוס)
1979–1980 עמית במכון ללימודים מתקדמים, ירושלים
1980–1995 ראש החוג ללשון העברית ולשפות השמיים, אוניברסיטת תל אביב
1985–1988 ראש בית הספר ללימודי היהדות, אוניברסיטת תל אביב

תפקידים אקדמיים בחו"ל

1976–1977 עמית אורח, אוניברסיטת אוקספורד, בריטניה
1977 מרצה אורח, אוניברסיטת לידס, בריטניה
1983–1984 פרופסור אורח, אוניברסיטת פריז 8, צרפת
1988–1989 חוקר אורח, אוניברסיטת הרווארד, מסצ'וסטס, ארה"ב
2001 מרצה אורח, אוניברסיטת סידני, אוסטרליה

תפקידים אחרים

1981– חבר האקדמיה ללשון העברית, ירושלים
1992– עורך ראשי, המילון ההיסטורי של העברית, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים

אותות הוקרה, תעודות ופרסים

1975 פרס מפעל הפיס
1983 פרס יצחק בן צבי

פרסומים נבחרים

  • 1975 לשון התרגום לנביאים ראשונים ומעמדה בכלל ניבי הארמית
  • 1980–1983 התרגום השומרוני לתורה, מהדורה ביקורתית (שלושה כרכים)
  • 1995 חמישה חומשי תורה לפי נוסח שומרון
  • 1993 A Companion to Samaritan Studies (with A. D. Crown and R. Pummer)
  • 1998 Samaritan Marriage Contracts (with R. Pummer)
  • 2000 A Dictionary of Samaritan Aramaic
  • 1979 רבדים בארמית היהודית של ארץ ישראל – הנו"ן המוספת כאמת מידה, לשוננו
  • 1980 בירורים בארמית של ארץ ישראל – הכינוי הרומז, לשוננו
  • 1983 המקור לצורותיו ברובדי הארמית היהודית בארץ ישראל, מחקרי לשון המוגשים לזאב בן-חיים בהגיעו לשיבה
  • 1984 מתרומתה של הארמית השומרונית להבנת העברית של פייטנינו הקדמונים, תעודה
  • 1988 בין עברית לארמית ביצירת השומרונים, דברי האקדמיה הלאומית למדעים
  • 2003 למעמדו של אונקלוס בחיבורים של ימי הביניים כתובים ארמית, לשוננו
  • 2005 לעניין התצורה התניינית בארמית השומרונים, העברית ואחיותיה
  • 2009 התרגומים כאבני בניין בספרות הארמית של ימי הביניים, שערי לשון
  • 1986 The dialects of Jewish Palestinian Aramaic and the Palestinian Targum of the Pentateuch, Sefarad
  • 1988 The origin, purpose and history of the Samaritan Targum and its hermeneutical character, In: Miqra, Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum
  • 1990 Languages in contact: Hebrew and Aramaic in the ancient Samaritan Communit, New Samaritan Studies
  • 1995 Observations on word-formation in Samaritan Aramaic I, the qittul pattern, Journal for Semitic Studies
  • 1998 Observations on word-formation in Samaritan Aramaic II, the qatol pattern, Scripta Hierosolymitana
  • 1999 Divergent traditions of the Samaritan Pentateuch as reflected by its Aramaic Targum, Journal for the Aramaic Bible
  • 2001 Is there a raison d'être for an Aramaic Targum in a Hebrew speaking society?, Revue d'Études Juives
  • 2003 Euphemisms in the Samaritan Targum of the Pentateuch, Aramaic Studies
  • 2005 Le Pentateuque Samaritain, l‘enfance de la Bible hébraïque, l‘histoire du texte de l‘Ancien Testament à la lumière des recherches récentes, Le Monde de la Bible