מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' אביעזר רביצקי

share
שתפו עמוד:
פרופ' אביעזר רביצקי

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשס"א בתחום חקר מחשבת ישראל.

אביעזר רביצקי – פרופסור מן המניין, ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, שתרם תרומה מקורית לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ולחקר המחשבה היהודית במאה העשרים – נולד בירושלים ב-1945.

נימוקי השופטים

פרופ' יוסף דן, יו"ר, פרופ' חנה כשר, פרופ' מרדכי פכטר

ועדת השופטים החליטה להעניק את פרס ישראל בחקר מחשבת ישראל לשנת תשס"א לפרופ' אביעזר רביצקי, מן החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, על הישגיו בחקר הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים וההגות היהודית לזרמיה בזמן החדש ובימינו אלה.

במרכז מחקריו של פרופ' רביצקי בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים ניצבים שני הוגי-הדעות הגדולים ביותר של אותו עידן – הרמב"ם ור' חסדאי קרשקש. פרופ' רביצקי עסק לא רק בגופי תורתו של הרמב"ם, אלא בהתפתחותה של הפרשנות על "מורה נבוכים" ובהסתעפותה של המסורת המיימוניסטית במאות ה-י"ג וה-י"ד, תוך שימוש בחומר גנוז בכתבי-יד. ספר מקיף בתחום זה, שבמרכזו הגותו של ר' שמואל מלוניל, עומד לראות אור בימים אלה בהוצאת האיגוד העולמי של מדעי היהדות.

המסורת המיימוניסטית הייתה נתיב עיקרי להתפתחות המחשבה היהודית מן המאה השלוש-עשרה ועד המאה החמש עשרה, ומחקריו של פרופ' רביצקי מקיפים רבים מפרקיה העיקריים. אחת התכונות הבולטות המייחדות את מחקריו של פרופ' רביצקי היא ראיית הדינמיקה שבהתפתחות הרעיונית של מצע היסטורי, דבר שהציג בבהירות, דרך משל, במחקרו המרשים על תפיסת הנס של הרציונאליסטים בימי הביניים. פרופ' רביצקי פרסם מתוך כתבי-יד חיבור גנוז של ר' חסדאי קרשקש בעניין חופש הרצון והאמונה, ובעקבות זאת הציג תפיסות חדשות של כמה מעיקרי משנתו של הוגה הדעות הגדול.

ספריו ומאמריו של פרופ' רביצקי, העוסקים בחקר ההגות היהודית והזרמים הדתיים ביהדות מתקופת ההשכלה עד ימינו ועד בכלל, מצטיינים באימוצן של שיטות מחקר קפדניות בתחום שרבים עוסקים בו בצורה בלתי-שיטתית ומתוך זיקה לצרכים פוליטיים מיידיים. פרופ' רביצקי הציג בעבודותיו יריעה רחבה של גוונים ובני-גוונים של התנועות הדתיות היהודיות העיקריות – החסידים והמתנגדים, החרדיות הספרדית, הזרמים הדתיים-לאומיים – וחקר את התפתחותן ואת והשפעתן על ההוויה היהודית בזמן החדש.

עיוניו משלבים בדיקה מדוקדקת של זיקתם של רעיונות חדשים למקורות ישנים ודרכי התפתחותם והשתנותם, יחד עם הכרה מעמיקה של התנאים הרוחניים המעצבים את המחשבה הדתית בתקופה המודרנית ובימינו אלה. נושאים כגון מלחמה ושלום, גלות וארץ ישראל, משיחיות ודחיקת הקץ נדונו במחקריו בצורה בהירה ושיטתית. בכך תרם פרופ' רביצקי תרומה ייחודית ומהותית להעלאת רמת הדיון והמחקר במחשבה הדתית היהודית בדורותינו ולביסוסם על יסודות היסטוריים ודיסציפלינאריים מוצקים. רבים ממחקריו בתחומים אלה התפרסמו גם באנגלית, ותורמים תרומה מהותית להבנת ההוויה הדתית הישראלית גם בחוגים הרחוקים ממציאות זו.

פרופ' רביצקי הוא מורה רב-השפעה ומרצה מחונן, שכבר הספיק לעצב דור של תלמידים וממשיכים ההולכים בעקבותיו בגיבושה של דרך התבוננות ומחקר בהירה, מתודית ומעמיקה במחשבת ישראל בעבר ובהווה כאחד.

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' אביעזר רביצקי ראוי לפרס ישראל בחקר מחשבת ישראל לשנת תשס"א.

קורות חיים

אביעזר רביצקי – פרופסור מן המניין, ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, שתרם תרומה מקורית לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ולחקר המחשבה היהודית במאה העשרים – נולד בירושלים ב-1945.

פרופ' רביצקי נשוי לרות, מורה במקצועה, ולזוג ארבעה ילדים ושלושה נכדים.

לימודים והשתלמויות

1968–1973 לימודים לתואר ראשון ולתואר שני באוניברסיטה העברית בירושלים
1978 דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות יתרה)
1979–1980 פוסט-דוקטורט באוניברסיטת הרווארד בארה"ב

תפקידים אקדמיים בארץ

1984–2001 מרצה ופרופסור למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית (בקתדרה ע"ש שאול רוזנבלום)
1989–1992 ראש המכון למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים
1995–2001 ראש החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים
1995–2001 עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה

תפקידים אקדמיים בחו"ל

1981 פרופ' אורח ב-JTS of America
1983 פרופ' אורח ב-Brown University
1986 פרופ' אורח ב-University of Pennsylvania
1986 פרופ' אורח ב-Yeshiva University
1993 פרופ' אורח ב-Harvard University
1994 פרופ' אורח ב-Rice University

תפקידים אחרים

1992–2001 חבר המועצה להשכלה גבוהה

פרסים

פולברייט, רוטשילד, ליידי דיוויס, ורבורג, קרן הזיכרון לתרבות יהודית, התנועה לארץ-ישראל טובה

מפעל חיים

"נמשכתי מצד אחד להתבוננות פילוסופית ומצד שני לעיון במקורות היהדות. אצל הרמב"ם מצאתי שילוב מקורי של תבונה ודבקות דתית יחד עם אחריות מדעית וכמיהה רוחנית". כך מסכם פרופ' רביצקי את ראשית צעדיו האקדמיים ואת נהייתו אחרי עולמה של מחשבת ישראל לאחר שנתיים של לימודי רפואה באוניברסיטה העברית.

אביעזר רביצקי נולד בירושלים בשנת תש"ה (1945). אמו, רות לבית רוסט, עלתה ארצה עם הוריה בשנות העשרים, התחנכה באווירה משפחתית חסידית ולמדה במוסדות חינוך כלליים בירושלים. אביו, שמואל, עלה ארצה בשנות השלושים ולמד היסטוריה וספרות באוניברסיטה העברית. לימים למד גם משפטים, עבד במשרות בכירות בשירות המדינה ולאחר מכן פתח משרד רואה חשבון עצמאי. "הוריי טיפחו בית חם. הם גידלו אותי ואת אחי ישראל בחינוך דתי מורכב, שהדגיש במיוחד את התודעה ההיסטורית היהודית ואת המתחים התרבותיים המקיימים את המציאות המודרנית".

אביעזר רביצקי גדל בירושלים, בשכונות מקור-ברוך ורחביה. הוא למד בבית הספר היסודי "לדוגמא" ובבית הספר התיכון "מעלה". לאחר מכן שירת בנח"ל וריכז את סניף "בני עקיבא" בתל אביב. בשנת 1968 החל ללמוד פילוסופיה ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית. בתקופת לימודיו לתואר שני נבחר ליו"ר הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית. רביצקי חיבר עבודת דוקטור על הפרשנים הקדמונים של תורת הרמב"ם, וזכה לתואר דוקטור בהצטיינות יתרה.

בשנת 1979 יצא רביצקי לארה"ב כעמית מחקר באוניברסיטת הרווארד. החל משנת 1980 היה מרצה ופרופסור לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית. בשנת 1989 נבחר לראש המכון למדעי היהדות, ובשנת 1996 נבחר לראש החוג למחשבת ישראל. פרופ' רביצקי מכהן בעשר השנים האחרונות כחבר במועצה להשכלה גבוהה, ולאחרונה נתמנה ליו"ר הוועדה לענייני אוניברסיטאות במועצה להשכלה גבוהה. בשנת 1995 הצטרף כעמית בכיר למכון הישראלי לדמוקרטיה והופקד על מחקרים בשאלת הדת והמדינה. בשנים האחרונות פרופ' רביצקי אחראי על לימודי הרוח והיהדות בבית הספר "מנדל" למנהיגות חינוכית. במרוצת השנים כיהן כפרופסור אורח באוניברסיטאות רבות בחו"ל.

על מעורבותו בחיים הציבוריים/הפוליטיים בארץ מספר פרופ' רביצקי: "בראשית שנות השבעים, כאשר הציונות הדתית פנתה ימינה, לכיוון חד צדדי, והעמידה את השליטה הפוליטית על כל ארץ ישראל בראש סולם ערכיה, חשתי חובה לעמוד מול הסחף, להציב חלופה רעיונית שתשלב נאמנות לתורת ישראל עם חתירה לשלום ועם דבקות בקדושת החיים ובכבוד הבריות." רביצקי נמנה על מייסדי תנועות השלום הדתיות "עוז ושלום" (בשנות השבעים) ו"נתיבות שלום" (בשנות השמונים), ולאחר מכן נבחר ליו"ר המועצה של תנועת מימד.

מחקריו של פרופ' רביצקי מתרכזים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ובמחשבת ישראל במאה העשרים. "לימים מצאתי עניין גם בזרמים מחשבתיים לא שכלתניים, וכתבתי חיבור על ההגות הוולונטריסטית של ר' חסדאי קרשקש". החל משנות השמונים חקר רביצקי את הפילוסופיה הפוליטית היהודית ואת הגותם של זרמים דתיים וחרדיים בני זמננו. "ניסיתי לבחון את המשבר ואת התנופה הרעיונית שחוללו הציונות והמדינה בהגות המסורתית. גם בהגותי האישית ביקשתי להציב שאלות קיומיות של המציאות האקטואלית אל מול המחשבה היהודית הקלאסית".

פרופ' רביצקי חיבר במרוצת השנים שמונה ספרים, ערך ארבעה ספרים וכתב למעלה ממאה מאמרים ומסות. מרבית פרסומיו ראו אור גם באנגלית ובשפות אחרות. יצירתו חוללה מפנה בחקר המסורות הפילוסופיות היהודיות הקלאסיות ובהבנתנו את המחשבה הדתית בדורות האחרונים ואת מכלול יחסיה לתנועה הלאומית המודרנית.

פרסומים נבחרים

ערך במרוצת השנים ארבעה ספרים נוספים וכתב למעלה ממאה מאמרים ומסות. מרבית פרסומיו ראו אור גם באנגלית ובשפות אחרות.

  • תשל"ח: עבודת דוקטור: "האסכולה המימונית-תיבונית בימי הביניים"
  • תשמ"ט: "דרשת הפסח לר' חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית"
  • תשנ"א: "על דעת המקום: מחקרים בהגות היהודית ובתולדותיה"
  • תשנ"ג: "הקץ המגולה ומדינת היהודים" (תורגם לאנגלית ב-1996: “Messianism, Zionisim, and Jwish Religios Radicalism” )
  • 1996: “History and Faith: Studies in Jewish Philosophy”
  • תשנ"ח: "דת ומדינה במחשבת ישראל" (בעברית ובאנגלית)
  • תשנ"ט: "חירות על הלוחות"
  • תשס"ב: "הפירוש למורה הנבוכים לר' שמואל מלוניל"