מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' שמא יהודה פרידמן

share
שתפו עמוד:
פרופ' שמא יהודה פרידמן

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשע"ד בתחום חקר התלמוד.

פרס ישראל לתלמוד לשנת תשע"ד מוענק לפרופ' שמא יהודה פרידמן, מבכירי החוקרים בספרות חז"ל, אשר מחקריו נעשו לנכסי צאן ברזל של חקר היהדות. תרומתו של פרופ' פרידמן לחקר התלמוד מרשימה בהיקפה וביסודיותה, ומחקריו משתרעים כמעט על כל תחום מתחומי המחקר התלמודי. 
מתוך טיפול פילולוגי קפדני, מדוקדק ומעמיק הגיע פרידמן לתובנות חדשות בחקר הספרות התלמודית. בתחום הנוסח, למשל, מוסכם היה במחקר ששינויי הגרסאות בתלמוד הבבלי נובעים ממסירה בתקופה שעוד היה הנוסח גמיש ולא קבוע, ואילו פרידמן הסביר כי חילופי הגרסאות לפרטיהן הם תוצאת התערבות פעילה, לפי מגמות מוגדרות, שהופעלה על נוסח שכבר היה קבוע ומוגמר.

נימוקי השופטים

פרופ' דניאל שפרבר, יו"ר, פרופ' דוד הלבני וייס, פרופ' ורד נועם

פרס ישראל לתלמוד לשנת תשע"ד מוענק לפרופ' שמא יהודה פרידמן, מבכירי החוקרים בספרות חז"ל, אשר מחקריו נעשו לנכסי צאן ברזל של חקר היהדות.

תרומתו של פרופ' פרידמן לחקר התלמוד מרשימה בהיקפה וביסודיותה, ומחקריו משתרעים כמעט על כל תחום מתחומי המחקר התלמודי.

מתוך טיפול פילולוגי קפדני, מדוקדק ומעמיק הגיע פרידמן לתובנות חדשות בחקר הספרות התלמודית. בתחום הנוסח, למשל, מוסכם היה במחקר ששינויי הגרסאות בתלמוד הבבלי נובעים ממסירה בתקופה שעוד היה הנוסח גמיש ולא קבוע, ואילו פרידמן הסביר כי חילופי הגרסאות לפרטיהן הם תוצאת התערבות פעילה, לפי מגמות מוגדרות, שהופעלה על נוסח שכבר היה קבוע ומוגמר.

בחקר המקבילות במשנה ובתוספתא מוסכם היה שהתוספתא מפרשת את המשנה גם בהלכות המקבילות למשנה, ואילו פרידמן מצא בסיס לתמוך באפשרות שהמקבילות שבתוספתא עצמאיות ואינן תלויות במשנה, ובדרך כלל שומרות את ההלכה בצורתה המקורית יותר.

בסיפורי האגדה שבתלמוד הראה פרידמן שיש לחשוף בראש ובראשונה את הסממנים הספרותיים שהושאלו מגרעין ספרותי מוקדם יותר והורכבו מחדש באמנות מופלאה. הבנת האגדה, התהוותה ומסריה תלויה בשחזור תהליך זה. פרידמן קבע את הכלל: "לפני שתחפש את הגרעין ההיסטורי עליך לחפש את הגרעין הספרותי".

תרומתו של פרידמן חשובה להבנת המבנה, ההרכב והפיתוח הספרותי בסוגיות התלמוד הבבלי. במסגרת עיוניו אפיין את דרכי 'סתם התלמוד' ואת תפקידן בעיצוב הסוגיה הבבלית, ואישש את הטענה בדבר השתייכותם של מרבית הסתמות לרובד המאוחר לדברי האמוראים. נוסף על חקר ההתהוות עסק גם בחקר המסירה. הוא האיר את התהוותם של שינויי הגרסאות והעמיד אילנות יוחסין המתארים את מסורות הנוסח של מסכתות רבות. חידוש רב חשיבות נוסף שלו הוא מיונם של כתבי היד של התלמוד לקבוצות על פי בחנים של כתיב ולשון. מיון זה העלה מסקנות מפתיעות המערערות על תקפותו של המושג 'אב טקסט' ומזהות כמה שיטות כתיב שנהגו בימי הביניים, שכולן משמרות גם קווים לשוניים קדומים ומקוריים.

פרידמן פעל רבות גם בחקר לשון חכמים והארמית הבבלית, ובתחום המילונאות בכלל. לעניין זה ראוי לציין את ממצאו שסדר המשפט בספרות חז"ל הוא סדר רטורי, כלומר אין הוא נקבע לפי החשיבות אלא לפי אורך המילה.

סגנון מחקריו של פרידמן מאופיין בטיפול צמוד ואינטנסיבי בטקסט. כמעט כל אחד ממאמריו מייצג כניסה לתת-תחום חדש, ולאחר שנבר בטקסט הנידון לאורכו ולעומקו, נמצאו מחקריו מחדשים אף במקצועות אחרים, הגובלים בתלמוד. את שיטותיו המדעיות פיתח פרידמן אגב כתיבה מתמדת של פרשנות לסוגיות התלמוד על סדרן. פרשנותו מתבססת על כל ענפי המחקר: ביקורת הסוגיה, ביקורת הנוסח, חקר הלשון, דרכי התלמוד וכלליו, וחקר ההיסטוריה והריאליה − במטרה להגיע לעומק פשוטה של כל סוגיה. הביאור המקיף מתמקד בהתהוות הסוגיה לפרטיה, והלומד עומד הן על צורתה הראשונה הן על הדרך שבה הגיעה לצביונה הסופי.

במקביל לפעילותו המחקרית פעל רבות להכשרת הדור הבא, הן בהנחיית תלמידי מחקר הן ביצירת כלים מתוחכמים לשכלול יכולות המחקר. כך ייסד את "המכון לחקר התלמוד על שם שאול ליברמן", המייצר כלי מחקר הנדרשים בימינו למהדורות מדעיות של מסכתות התלמוד הבבלי. הוכנו בו מאגרים ממוחשבים של מאות כתבי יד שלמים ואלפי קטעי גניזה, ומפתוח של כאלף ספרי מחקר וספרי מקורות, לפי סדר המשנה, התוספתא, הבבלי והירושלמי. פרידמן גם ייסד את האתר "תורת התנאים" באוניברסיטת בר-אילן העומד לכלול את כל עדי הנוסח לספרות התנאים. בשנת תשנ"ג ייסד את "האיגוד לפרשנות התלמוד", ובסדרת "תלמוד האיגוד" יצאו וממשיכים לצאת לאור פירושים לפרקים ומסכתות של התלמוד הבבלי מפרי עטו ומפרי עטם של חוקרים אחרים שהכשיר ושהולכים בדרכו. פירושים אלו נועדו לקהל הלומדים הרחב ולא לעולם האקדמי בלבד.

לסיכום, פרופ' פרידמן, חוקר בעל מוניטין עולמי, קידם במובהק את חקר התלמוד לתחומיו, והעלה את המקצוע כולו לשלב חדש. מחקריו פרושים על פני מגוון תחומים רחב, גדושים בחידושים, בולטים בסבירותם ובפשטותם, וממצים באופן מיטבי את העניינים הנידונים בהם. קשה להעלות על הדעת מחקר ראוי לשמו באחד מתחומי המחקר התלמודי שאינו נזקק למסקנותיו. מחקריו התרומיים, שיעור קומתו, הוראתו והשפעתו המרשימות, תלמידים הרבה שהעמיד ומפעליו להפצת התלמוד על דרך המחקר, כל אלו הטביעו את רישומם על תחום נרחב ומרכזי בחכמת ישראל. הם אשר הביאו את ועדת השופטים להמליץ פה אחד על פרופ' ש"י פרידמן כמי שראוי לקבלת פרס ישראל לחקר התלמוד לשנת תשע"ד.

קורות חיים

שמא יהודה פרידמן, פרופסור בבית המדרש לרבנים באמריקה (ומטעמו במכון שכטר) ובאוניברסיטת בר-אילן, הוא מן הבולטים בחוקרי התלמוד בדורנו. הוא פיתח שיטת מחקר שבבסיסה התעמקות בטקסט על היבטיו השונים. שיטתו מאפשרת לגלות רבדים לשוניים, תרבותיים והיסטוריים של התלמוד. התמחותו בחקר "עדי הנוסח" – כתבי היד הקדומים – אפשרה לו לבודד מידע קדום על פיתוח נוסחי התלמוד במרכזים שונים טרם מיזוגם. פרידמן ייסד את האיגוד לפרשנות התלמוד, המוציא לאור מהדורות תלמוד מחקריות, ואת המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן, שהוביל בין השאר את המיזם למחשוב כתבי היד העתיקים.

שמא יהודה פרידמן מתגורר בירושלים ונשוי לרחל (שברגולד). הם הורים לשרה-פנינה (פרידמן), לעדינה (ראם), ליונתן-יהושע (אבשלום) ולשירה-חווה פרידמן, ויש להם עשרה נכדים.

לימודים והשתלמויות

1958 תואר בוגר בשפות שמיות, אוניברסיטת פנסילבניה, ארה"ב (חבר באגודת Phi Beta Kappa)
1958 תואר ראשון ביהדות ועברית, מכללת גרץ, פילדלפיה, ארה"ב
1960 תואר שני בתלמוד, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, ארה"ב
1964 סמיכה לרבנות, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, ארה"ב
1966 תואר דוקטור לתלמוד, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, ארה"ב 

תפקידים אקדמיים בארץ

1970–1971 מרצה אורח, אוניברסיטת בר אילן
1973–1990 דיקן ומנהל הקמפוס הישראלי של בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים
1974–1975 פרופסור אורח, אוניברסיטת תל אביב
1975–1976 חבר המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1978–1980 פרופסור אורח, האוניברסיטה העברית בירושלים
1984– ראש המכון ע"ש ליברמן לחקר התלמוד (ומייסדו), בית המדרש לרבנים באמריקה, ירושלים
1987–1990 ראש מכון שוקן, ירושלים
1988– מרצה במכון שכטר, ירושלים
1993– פרופסור אורח מן המניין, אוניברסיטת בר אילן
1993– מייסד ויו"ר האיגוד לפרשנות התלמוד, ירושלים
2000 פרופסור אורח, האוניברסיטה העברית בירושלים
2001– חבר האקדמיה ללשון העברית, ירושלים 

תפקידים אקדמיים בחו"ל

1964–1973 חבר בסגל בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, ארצות הברית (מ-1967 בדרגת פרופסור)
1997 פרופסור אורח, אוניברסיטת הרווארד, בוסטון, ארה"ב 

אותות הוקרה, תעודות ופרסים

1985 חבר האקדמיה האמריקנית לחקר היהדות
1991 פרס שפירא לספרות תורנית וחכמת ישראל, עיריית חולון
2010 פרס לנדאו במדעי הרוח, מפעל הפיס

מפעל חיים

פרופ' שמא יהודה פרידמן נולד בפילדלפיה ב-1937 ליוסף ודבורה פרידמן. בצעירותו נחשף לשפה העברית ולדקדוקה בלימודי אחר הצהריים של הקהילה, ובמסגרת זו הגיע ללמוד אצל חוקר המקרא נחום סרנה. מסרנה רכש את יסודות השיטה הפילולוגית אגב ניתוח ספרי מקרא פסוק אחר פסוק. כשבני החבורה ביקשו מסרנה לקבוע שיעור אף בקיץ, הופתעו מן התנאי שהתנה בו את הסכמתו: "בתנאי שנלמד גמרא ולא תנ"ך", נזכר פרידמן, "וכך פגשתי את התלמוד לראשונה, ממי שדייק ודקדק בלשונותיו, דבר דבור על אופניו".

לאחר לימודי התיכון המשיך פרידמן את לימודיו ביהדות ועברית במכללת גרץ שבפילדלפיה, ואת התואר הראשון במקרא ובשפות שמיות השלים באוניברסיטת פנסילבניה, שם נבחר לאגודה היוקרתית "פי בטא קפא". אחר כך פנה ללימודי המשך בבית המדרש לרבנים באמריקה. באותו זמן נפתח מסלול מרוכז ללימודי התלמוד. "זכיתי ליצוק מים על ידי רבותיי חוקרים דגולים, ביניהם שאול ליברמן וחיים זלמן דימיטרובסקי, זכרונם לברכה". בעבודת הדוקטור שלו חקר וההדיר את פירוש רבנו יהונתן מלוניל למסכת בבא קמא. "אז פיתחתי את שיטת העבודה שתשמש אותי גם בעתיד". כוונתו להתמודדות עם הטקסט כסדרו, סוגיה אחר סוגיה, בדרך קריאה צמודה ובלתי מתפשרת.

ב-1964 התמנה פרידמן לסגל האקדמי של בית המדרש לרבנים, וכרך את המחקר וההוראה יחד, בחינת צבת בצבת עשויה. ב-1973 עלה ארצה עם אשתו רחל וארבעת ילדיהם, לעמוד בראש הסניף הישראלי של בית המדרש, לימים מכון שכטר. בהוראה שם ובמחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר-אילן, וכן במוסדות אקדמיים בישראל ובחו"ל, נמשכו תלמידיו לדרכו בחקר הסוגיה התלמודית. "אינני בעל סגנון הוראה טבעי", הוא אומר, "אבל התלהבות החוקר מורגשת והיא העוברת בשיעורים". שיטת המחקר שלו משלבת גורמים רבים ובהם המבנה הספרותי של הסוגיה, תולדות מרכיבי הסוגיה לסוגיהם, היחס בין הסוגיה למקבילותיה, פירושי ראשונים ומחקרי החוקרים, התפתחות מושגי הלכה ואגדה, והשוואה לספרות העולם העתיק והריאליה. תלמידים שהנחה לתארים מתקדמים הקדישו את מחקריהם לסוגה חדשה זו, והם נעשו הגרעין שהצמיח את "האיגוד לפרשנות התלמוד", וכך נולד "תלמוד האיגוד" שבעריכתו.

לצד עיסוקו המרכזי חקר פרידמן תחומים רבים, בין השאר התגבשות הנוסח הסופי של התלמוד על פי כתבי יד. "הבחנתי לפעמים בפילוג לשני טיפוסים עיקריים, המשקפים בוודאי את תלמודם של שני מרכזים בבבל, ואת טיפולם השונה בתלמוד המקורי: זה על ידי מסירה שמרנית וזה פעלתנית ויצירתית". מחקריו עוסקים רבות גם בהיבט הלשוני של הספרות התלמודית. דוגמה מאפיינת היא המעקב אחר מעבר המילה "עולם" מהוראתה המקראית המציינת אורך זמן להוראתה בלשון חז"ל המציינת מקום, תבל. בקיאותו בלשון הביאה גם לבחירתו לחבר באקדמיה ללשון העברית.

תחום נוסף שבו הותיר חותם במחקר היה פענוח קולו האנונימי של "סתם התלמוד". "ניתן להתחקות אחר הקול הייחודי הזה ולזהות את תרומתו לסוגיה, גם כשהוא מייחס דבריו לחכמים נקובי שם", מסביר פרידמן.

לאחר פטירתו של מורו פרופ' שאול ליברמן ייסד פרידמן את המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן. המיזמים העיקריים שהוביל המכון הם דיגיטציה של כתבי היד של התלמוד הבבלי, המוצגים היום במרשתת, ומאגר הפותח ביבליוגרפיה מחקרית רחבה לספרות התלמודית דף על דף. באוניברסיטת בר-אילן ייסד את אתר "תורת התנאים", אוצר עדי נוסח של ספרות זו.

תרומה נוספת של פרידמן למחקר היא "תיאוריית היחסים" שהציע, המושתתת על עקרון חופש ההתערבות במסירת המקורות, ומכאן שהקטעים המקבילים אינם רק מסורות שונות, אלא הם מייצגים עיבוד ושכלול של סגנון ותוכן היוצרים טקסט חדש. כך למשל קיים יחס של פיתוח בין יחידות מסוימות בחטיבות דברי התנאים לפי נוסחת הזרימה מדרש>תוספתא>משנה. סיפורי האגדה בתלמוד הבבלי עשויים להיות עיבודים אמנותיים של מקורות ארץ ישראלים, אפילו במקרים שבהם רב השונה על הדומה. מכאן הגדיר את שאלת התיעוד ההיסטורי: "חפש את הגרעין הספרותי לפני שאתה מחפש את הגרעין ההיסטורי".

עיסוקו של פרידמן בחקר התלמוד לא בא על ידי תכנון מסודר, ולא במחשבה תחילה. "משנכנסתי לים התלמוד העבירני גל אל גל עד שהביאני למחוז חפצו". טוען פרידמן, "אני לא בחרתי בחקר התלמוד. חקר התלמוד בחר בי".

"הספרות התלמודית היא עולם ומלואו, ובה הלכה ואגדה, לשון והיסטוריה, ספרות ותרבות", הוא מסכם. "אלה נכסי צאן ברזל לכל ישראל באשר הם".

פרסומים נבחרים

  • 1969 פירוש רבינו יהונתן הכהן מלוניל, בבא קמא, עם הקדמה והערות
  • 1991 תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין: הפירושים
  • 1997 תלמוד ערוך, פרק השוכר את האומנין: הנוסח עם מבוא כללי
  • 2003 תוספתא עתיקתא על מסכת פסח ראשון
  • 2010 סוגיות בחקר התלמוד הבבלי, אסופת מחקרים בענייני מבנה, הרכב ונוסח
  • 2013 לתורתם של תנאים: אסופת מחקרים מתודולוגיים ועיוניים
  • 1993 ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן
  • 2000 עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופ' חיים זלמן דימיטרובסקי (עם אחרים)
  • 2002 חמש סוגיות מן התלמוד הבבלי, האיגוד לפרשנות התלמוד
  • 2006–2013 תלמוד האיגוד, עם פרשנות על דרך המחקר, האיגוד לפרשנות התלמוד: מאימתי קורין את שמע, ברכות פרק ראשון מן התלמוד הבבלי מאת משה בנוביץ; כלל גדול, שבת פרק שביעי מאת שמואל יוסף וולד; עירובין פרק עשירי מאת אביעד אברהם סטולמן; מקום שנהגו, פסחים פרק רביעי מאת אהרן עמית; היו בודקין, סנהדרין פרק חמישי מאת נתנאל בעדני; לולב וערבה / החליל, סוכה פרקים רביעי וחמישי מאת משה בנוביץ.
  • 1971 "כל הקצר קודם", לשוננו
  • 1974 "שלש הערות בדקדוק ארמית בבלית", תרביץ
  • 1976 "מתוספות הרשב"ם לרי"ף", קובץ-על-יד
  • 2003 "הפתגם ושברו, עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית", JSIJ
  • 2005 "המהדרין מן המהדרין", לשוננו
  • 2007 " צלם דמות ותבנית", סידרא
  • 2009 "כלום לא נצנץ פירוש רש"י בבית מדרשו של הרמב"ם? ," רש"י – דמותו ויצירתו
  • 2010 "הרמב"ם והתלמוד", דיני ישראל
  • 2010 "מה עניין הר סיני אצל שמיטה? תמורות בשיטות 'ר' ישמעאל ור' עקיבא' בהתגלות התורה", סידרא
  • 2011 " לשון חכמים ולשון הבריות", לשוננו
  • 2013 "ענף-נוסח חדש במסכת שבת בתלמוד הבבלי – שלושה חכמים ומעשיהם: עיון במלאכת היצירה ומסורות הנוסח", אוקימתא
  • 2014 "Now You See It, Now You Don’t: Can Source-Criticism Perform Magic on Talmudic Passages about Sorcery?", Palestinian-Babylonian Cultures