מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
פרסי ישראל
הצהרת נגישות

מדינת ישראל,

משרד החינוך

חזרה לרשימה

פרופ' יעקב בלידשטיין

share
שתפו עמוד:
פרופ' יעקב בלידשטיין

על הזוכה

מקבל פרס ישראל לשנת תשס"ו בתחום חקר מחשבת ישראל.

פרופ' יעקב בלידשטיין הוא תלמיד חכם בקי בספרות התורה שבעל-פה, על מרכיביה ההלכתיים והאגדיים, המדרשיים, הפרשניים והעיוניים, וחוקר מן השורה הראשונה, השולט בכלי המחקר הפילולוגי והעיוני ובקי בספרות המחקרית הענפה בתחומו. כאיש אשכולות הוא בקי גם בפילוסופיה העתיקה והחדשה. התמחה במחשבת ההלכה, האגדה והמדרש, ובהכללה – הפילוסופיה של ההלכה. הוא מציג אותה כתורת חיים הכוללת את סוגיות הדת, האתיקה והפוליטיקה, ובה גלום לדעתו ייחוד מחשבת-ישראל לדורותיה עד זמננו.

התכנים בעמוד

נימוקי השופטים

פרופ' אליעזר שביד, יו"ר, פרופ' משה חלמיש, פרופ' אהוד לוז

פרופ' יעקב בלידשטיין הוא מזיגה נדירה בזמננו של תלמיד חכם בקי בספרות התורה שבעל-פה, על מרכיביה ההלכתיים והאגדיים, המדרשיים, הפרשניים והעיוניים, וחוקר מן השורה הראשונה, השולט בכלי המחקר הפילולוגי והעיוני ובקי בספרות המחקרית הענפה בתחומו. כאיש אשכולות הוא בקי גם בפילוסופיה העתיקה והחדשה. ברוחב דעתו הוא חוקר את הפרטים כשהם משולבים במכלוליהם ובוחן אותם בהקשרים הרבים, המאפשרים מגוון פירושים, התאמות וחידושים. הפתיחות לריבוי היא סוד ההתפתחות היצירתית של מחשבת ישראל לדורותיה, ועל-פיה עיצב פרופ' בלידשטיין את המתודולוגיה המחקרית שלו, שבמיטבה היא המשך הלימוד שיצר את המקורות שהוא חוקר בכלים רלוונטיים לזמננו.

התחום המיוחד שפרופ' בלידשטיין התמחה בו הוא מחשבת ההלכה, האגדה והמדרש, ובהכללה – הפילוסופיה של ההלכה. הוא מציג אותה כתורת חיים הכוללת את סוגיות הדת, האתיקה והפוליטיקה, ובה גלום לדעתו ייחוד מחשבת-ישראל לדורותיה עד זמננו.

כאמור, גישתו היא מסורתית, אך בהשוואה לדרכי המחקר המקובלות היא מובילה מהפכה פרשנית שבאה לגשר על הפער שנוצר בין דיסציפלינות המחקר המודרני לבין הדיסציפלינות העיוניות המונחות ביסוד המקורות שהוא חוקר. הרבה דילמות פרשניות נפתרות בדרך זו.

הנציג המובהק של הפרשנות הפילוסופית שפרופ' בלידשטיין ממשיך כחוקר הוא הרמב"ם. הכוונה למלוא היקף התייחסותו לספרות התורה שבעל-פה, מן המשנה עד זמננו. אין אפוא בהתמקדות זו משום צמצום אלא משום שיקוף המכלול סביב צירו. מאחר שהרמב"ם נחשב לסמכות המכוננת בכל התנועות הדתיות ביהדות זמננו, יש בחקירתו תרומה חשובה גם למחשבת-ישראל בזמן החדש.

חידושיו של פרופ' בלידשטיין מכונסים בשישה ספרים ובעשרות מאמרים. שלושה ספרים הוא הקדיש לרמב"ם. חשובים בייחוד הספר על משנתו המדינית והספר על התפילה. נושא התפילה הוזנח על-ידי המחקר המודרני בגלל ההנחה שזיהוי עבודת האלוהים עם הפילוסופיה גרם לפיחות ערך התפילה במשנתו של הרמב"ם. פרופ' בלידשטיין העמידנו על כך שהרמב"ם ייחס חשיבות לממד האישי-רגשי שבעמידת האדם לפני אלוהיו גם מבחינת הפילוסוף המנהיג את עמו על-ידי חיקוי מידות האלוהים במעשיו.

בצד מחקריו על הרמב"ם חקר פרופ' בלידשטיין את מחשבת ההלכה במקורות חז"ל ובמקורות מחשבת-ישראל עד זמננו. הערך המוסף של מחקרים אלה הוא הגדרת כללי התהליך היצירתי של ההלכה, תיאור אופני פיתוחה ופירוט דרכי התמודדותה עם אתגרי המציאות המשתנה מדור לדור. בזה מחקרו יוצר לשון מגשרת בין התנועות הדתיות המעומתות בזמננו.

על תרומות חשובות אלה לחקר מחשבת-ישראל, להוראתה ולהפרייתה בזמננו החלטנו להמליץ על הענקת פרס ישראל בחקר מחשבת ישראל לשנת תשס"ו לפרופ' יעקב בלידשטיין.